ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Bằng cách gửi đăng ký tham gia chương trình, bạn được xem là đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

 1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình “NÂNG TẦM NGUỒN NHÂ N LỰC TƯƠNG LAI” của ELSA SPEAK bắt đầu từ ngày 05 tháng 04 năm 2023 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 (“Thời gian diễn ra chương trình”). Đây là chương trình ELSA tài trợ đến 100 tài khoản ELSA Pro miễn phí trong vòng 30 ngày dành cho trường học tham gia chương trình.

  ELSA Speak Việt Nam (“Nhà tài trợ”) hân hạnh là nhà tài trợ chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai” này. Khi tham gia chương trình này, trường học tham gia phải chấp nhận và đồng ý vô điều kiện và tuân thủ các Quy tắc chính thức này, đồng thời, các quyết định của nhà tài trợ là quyết định cuối cùng và ràng buộc trong mọi khía cạnh.

 2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Dành cho toàn bộ đối tượng là trường học trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam, có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của nhà nước ( “Người đăng ký”). Mỗi trường học có thể cử một cá nhân để đề cử làm đại diện của trường học đó (“Đại diện được đề cử”) và thay mặt trường học mình đăng ký tham gia chương trình, nhưng không phải cho cá nhân của người này hay đại diện chính bản thân họ. Mỗi trường học tham gia chỉ được phép có một Đại diện được đề cử. Nhà tài trợ và các chi nhánh, nhà phân phối, đại lý, đại diện bán hàng, đại lý quảng cáo và khuyến mãi tương ứng của Nhà tài trợ (“Các bên liên quan với nhau”) không được tham gia chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai”. Chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai” tuân thủ theo các quy định hiện hành của địa phương, việc tham gia đạt giải sẽ bị hủy bỏ nếu vi phạm điều cấm hoặc hạn chế bởi luật pháp.

 3. CÁCH THAM GIA:
  Trường học đăng ký tham gia trực tiếp bằng cách điền đơn đăng ký tham gia của chương trình trên website tiếng Việt https://vn.elsaspeak.com/b2b/etwschool-vi/ hoặc website tiếng Anh https://vn.elsaspeak.com/etwschool-en/. Người đăng ký cần điền đầy đủ các thông tin để được xét duyệt là đơn vị đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình. Mỗi trường học chỉ được đăng ký tham gia một lần trong suốt chương trình. Nếu người tham gia cố ý dùng nhiều địa chỉ email, danh tính, tài khoản hoặc các hình thức khác, bao gồm các thông báo đăng ký theo dõi cuộc thi sẽ bị hủy đơn tham gia và người tham gia sẽ bị loại.

  Mỗi trường học cần tham gia với tối thiểu 70 người học. Mỗi trường được cung cấp tối thiểu 70 tài khoản và tối đa 100 tài khoản ELSA Pro miễn phí có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

 4. DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO MẬT
  Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cụ thể (chẳng hạn như thông tin nhận dạng hoặc thông tin liên hệ) khi bạn đăng ký hoặc tiếp tục truy cập, sử dụng hoặc tham gia Chương trình.
  Bất kỳ thông tin cá nhân nào được người tham gia cung cấp sẽ được tuân theo chính sách bảo mật của Nhà tài trợ theo tiêu chuẩn bảo mật thông tin https://vn.elsaspeak.com/terms.
  Bằng cách tham gia vào chương trình này, Người đăng ký tham gia đồng ý với việc thông tin họ gửi được nhập vào trong một cơ sở dữ liệu mà có thể được sử dụng bởi Nhà tài trợ trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào sử dụng cho trong chương trình và sau khi chương trình kết thúc bao gồm thương hiệu của trường học (hình ảnh logo, tên thương hiệu), hình ảnh liên quan đến các cá nhân tại trường học tham gia chương trình và hình ảnh trường học, email (kể cả việc công khai danh sách trường học thắng giải và tổng kết chương trình) và không giới hạn bao gồm các hoạt động có liên quan đến các bài thuyết trình, tài liệu tiếp thị, danh sách người tham gia, trang web, nghiên cứu điển hình cho hoạt động tiếp thị và các hoạt động khác có liên quan đến tiếp thị. Người đăng ký đồng ý cấp cho ELSA Corp một giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền và trên toàn thế giới để hiển thị những tên và nội dung như vậy cho những mục đích nêu trên.
 5. MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
  Nhà tài trợ và các Bên liên quan không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, và Người tham gia chương trình miễn trừ cho Nhà tài trợ và các bên liên quan khỏi trách nhiệm đối với
  • (a) bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn đến những mất mát gián tiếp hoặc mang tính hậu quả) mà trường học tham gia hoặc các bên khác phải chịu có liên quan đến chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thương tích cá nhân và nghĩa vụ thuế có thể phát sinh từ việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào, ngoại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ.
  • (b) mọi truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hủy hoặc thay đổi việc đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào trong chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai” này;
  • (c) bất kỳ trục trặc kỹ thuật, không thực hiện được, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, thiếu thông tin trì hoãn hoặc lỗi đường truyền, bất kể nguyên nhân liên quan đến bất kỳ thiết bị, hệ thống, mạng, đường dây, vệ tinh, máy chủ, máy ảnh, máy tính hoặc các nhà cung cấp sử dụng trong mọi khía cạnh của hoạt động Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai này;
  • (d) không thể truy cập hoặc không có sẵn dịch vụ mạng không dây, Internet hoặc trang web hoặc bất kỳ để đăng ký và tham gia chương trình;
  • (e) bất kỳ hư hỏng hoặc thiệt hại nào đối với máy tính hoặc thiết bị di động của người tham gia hoặc của người khác mà liên quan đến các nỗ lực tham gia chương trình Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ chương trình.
 6. Nếu chương trình này thì không thể thực hiện được như kế hoạch vì bất kỳ lý do gì, bao gồm giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác vượt ngoài tầm kiểm soát của Nhà tài trợ, làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến an ninh quản trị, sự công bằng, tính liêm chính hoặc hành xử đúng đắn của chương trình, Nhà tài trợ có toàn quyền quyết định hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc hoãn chương trình này.

  Chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai” sẽ được diễn ra và công bố thông tin trực tiếp bằng kênh truyền thông chính thống của ELSA Corp thông qua các kênh truyền thông của ELSA, báo chí và các đơn vị đối tác liên quan. Người đăng ký tham gia chương trình cần đăng ký trực tiếp theo quy định của chương trình. Nhà tài trợ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm về mặt pháp lý nào liên quan khi Người đăng ký tham dự chương trình từ một đơn vị thứ ba, không phải kênh đăng ký chính thức từ Nhà tài trợ.

  Nhà tài trợ có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với Người đăng ký tham gia.

  Nếu trường học có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến điều khoản của chương trình, vui lòng liên hệ trực tiếp tại email [email protected] trong thời gian chương trình diễn ra. Trân trọng cảm ơn!