ELSA

Thử tài phát âm, nhận lộc đầu năm

Bạn nhớ chọn "Mở trong trình duyệt" và
"Cho phép ghi âm" nhé.

gift box
{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}
loading
YOUR LEVEL
{{level}}

{{ completedSteps }}%

gift box