CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA ELSA CORP

Chính sách bảo mật này (gọi tắt là “Chính sách”) mô tả cách thức ELSA Corp và các công ty liên quan (gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “công ty”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng ứng dụng di động ELSA (gọi tắt là “ELSA” hoặc “Ứng dụng”), trang web này (gọi tắt là “Trang web”) và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp (Ứng dụng, Trang web và các dịch vụ đó sẽ được gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách này cũng áp dụng cho bất kỳ ứng dụng di động hoặc trang web khác của chúng tôi và có đăng Chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho các trang web đăng các tuyên bố khác những điều dưới đây.

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG GÌ

Chúng tôi nhận thông tin về bạn từ nhiều nguồn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tượng sau:

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động và miễn là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

QUYỀN LỢI VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Bạn có một số quyền nhất định và có thể đưa ra các lựa chọn nhất định liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn như thế nào:


Chúng tôi có thể cho phép các công ty khác, được gọi là máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc mạng lưới quảng cáo, để phân phối quảng cáo trong Trang web hoặc Ứng dụng. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên Trang web. Họ sẽ tự động nhận được địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (như cookie, JavaScript hoặc đèn hiệu web) để đo lường tính hiệu quả của quảng cáo và để cá nhân hóa nội dung quảng cáo của họ. Hơn nữa, các nhà quảng cáo này cũng có thể phân phát quảng cáo cho bạn trên các trang web khác (bao gồm quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi) dựa trên thông tin được thu thập từ bạn trong khi sử dụng Trang web. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ "tiếp thị lại" của Google để nhắm mục tiêu quảng cáo của chúng tôi cho bạn dựa trên việc bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng trước đó khi bạn truy cập trên các trang web khác trong mạng nội dung của Google. Bạn nên lưu ý rằng nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng dựa trên các đặc điểm người dùng nhất định. Nếu bạn trả lời loại quảng cáo được nhắm mục tiêu này, nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả về đối tượng mà họ đang cố gắng tiếp cận. Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các máy chủ quảng cáo, mạng lưới quảng cáo hoặc khách hàng quảng cáo của họ.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÁC

Trang web có thể chứa liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web bên ngoài. Chúng chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và chúng tôi không có quyền kiểm soát các chính sách bảo mật hoặc thực tiễn bảo mật và chính sách của các trang web của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trên các trang được liên kết đều được cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba đó và tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Vui lòng tìm hiểu về các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và chính sách của các trang web bên ngoài trước khi cung cấp cho họ thông tin cá nhân. TRẺ EM Phù hợp với Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em liên bang năm 1998 (COPPA), chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới mười ba tuổi (13) mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Bất kỳ người nào cung cấp thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi thông qua Trang web thể hiện rằng họ từ 13 tuổi trở lên. Chúng tôi yêu cầu và lưu trữ ngày sinh của người dùng để đảm bảo họ từ 13 tuổi trở lên nhưng không chia sẻ thông tin đó trừ khi người dùng chọn chia sẻ thông tin đó trên tiểu sử của người dùng. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ một cá nhân dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các bước thích hợp để giải quyết vấn đề.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thực hiện các bước để giúp bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không có công ty nào có thể ngăn chặn hoàn toàn các rủi ro về bảo mật. Sai lầm có thể xảy ra. Những tác nhân xấu có thể đánh bại ngay cả những biện pháp bảo vệ tốt nhất.

CHUYỂN NHƯỢNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO HOA KỲ HOẶC CÁC NƯỚC KHÁC

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến, và được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ và trong tương lai có thể được chuyển đến, và được lưu trữ và xử lý ở các quốc gia khác. Mọi giao dịch chuyển nhượng sẽ là (a) theo hợp đồng mẫu của Ủy ban châu Âu về việc chuyển thông tin cá nhân sang các nước thứ ba, hoặc (b) dựa vào khuôn khổ Bảo vệ quyền riêng tư của EU-US.

THÔNG TIN LIÊN HỆ / TRUNG TÂM BẢO VỆ DỮ LIỆU

Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại về Chính sách bảo mật hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền và lựa chọn nào theo Chính sách bảo mật hoặc luật hiện hành này, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email sau: [email protected]

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này. Khi chúng tôi thay đổi, chúng tôi cũng sẽ sửa đổi "ngày cập nhật" về Chính sách bảo mật. Đối với các thay đổi đối với Chính sách bảo mật có thể hạn chế về mặt sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chính sách mới sẽ không áp dụng cho thông tin được thu thập trước khi thay đổi trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách bảo mật này để được cập nhật về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ cấu thành thỏa thuận chuyển tiếp của bạn với Chính sách bảo mật này và mọi cập nhật.