tải ELSA Speak 1 tải ELSA Speak 2
tải ELSA Speak 3

Tải ELSA Speak

App Luyện Nói và Phát Âm Tiếng Anh
Với Công Nghệ A.I

Android Ios

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

Ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (A.I), công nghệ học sâu (deep learning) và nhận diện giọng nói (voice recognition) top 5 toàn cầu, ELSA Speak giúp người học phát hiện & chỉnh sửa những lỗi phát âm sai dù là nhỏ nhất.

Cải thiện đến 95% khả năng phát âm và 90% khả năng giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng.

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}
loading
YOUR LEVEL
{{level}}

{{ completedSteps }}%