Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Gia nhập đội ngũ ELSA

Gia nhập đội ngũ ELSA

Công ty ELSA là một nhân tố tiềm năng trong cộng đồng khởi nghiệp, được thành lập tại San Francisco với văn phòng kỹ thuật tại Lisbon. Tầm nhìn của chúng tôi là giúp mọi người sử dụng ngoại ngữ với đủ sự tự tin, từ đó có được cuộc sống tốt đẹp hơn và nắm bắt nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Vị trí tuyển dụng

Nói Tiếng Anh thông qua những mẩu hội thoại đơn giản thú vị. Nhận phản hồi tức thì nhờ công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo độc quyền

Senior Business Development Manager Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Indonesia Country Manager Business Management Indonesia icon-arrow-career
India Country Manager Business Management India icon-arrow-career
Web Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Designer Intern – 6 months Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
IOS Developer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Web Developer Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
QA Manager Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Japan Country Manager Business Management Japan icon-arrow-career
Senior Backend Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Frontend Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Multimedia Designer Design Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Data Scientist Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Regional/Senior Business Development Manager Business Development Ha Noi icon-arrow-career