Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Gia nhập đội ngũ ELSA

Gia nhập đội ngũ ELSA

Công ty ELSA là một nhân tố tiềm năng trong cộng đồng khởi nghiệp, được thành lập tại San Francisco với văn phòng kỹ thuật tại Lisbon. Tầm nhìn của chúng tôi là giúp mọi người sử dụng ngoại ngữ với đủ sự tự tin, từ đó có được cuộc sống tốt đẹp hơn và nắm bắt nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Vị trí tuyển dụng

Nói Tiếng Anh thông qua những mẩu hội thoại đơn giản thú vị. Nhận phản hồi tức thì nhờ công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo độc quyền

Performance Marketing Manager Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Growth Hacker Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Growth Operation Specialist Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Video Producer Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Growth Marketing Engineer Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
SEO – ASO Manager Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Account Manager Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Sr. API/Web Automation & Manual QA Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Engineering Manager Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Channel Sales Manager Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
(Senior) Product Analyst Data Science Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Fullstack Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
B2C Marketing Director Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Senior Data Analyst Data Science Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Senior Product Design Product Flexible icon-arrow-career
Project Manager Product Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Full Stack Team Leader Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Head of Business Development Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Senior Business Development Manager Business Development Ha Noi icon-arrow-career
Web Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
IOS Developer Leader Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
QA Manager Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Japan Country Manager Business Management Japan icon-arrow-career
Senior Backend Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career