Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Gia nhập đội ngũ ELSA

Gia nhập đội ngũ ELSA

Công ty ELSA là một nhân tố tiềm năng trong cộng đồng khởi nghiệp, được thành lập tại San Francisco với văn phòng kỹ thuật tại Lisbon. Tầm nhìn của chúng tôi là giúp mọi người sử dụng ngoại ngữ với đủ sự tự tin, từ đó có được cuộc sống tốt đẹp hơn và nắm bắt nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Vị trí tuyển dụng

Nói Tiếng Anh thông qua những mẩu hội thoại đơn giản thú vị. Nhận phản hồi tức thì nhờ công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo độc quyền

Senior Partnership Development B2C Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Global Customer Support Executive Customer Success Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Senior B2B Marketing Executive Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Web Engineering Manager Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
BackEnd Developer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Channel Development Executive Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Business Development Executive Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
B2C Senior Performance Marketing Specialist Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Growth Data Analyst Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Growth Operation Specialist Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Growth Marketing Engineer Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
SEO – ASO Manager Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Web Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
B2C Marketing Director Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Senior Product Design Product Flexible icon-arrow-career
Senior Business Development Manager Business Development Ha Noi icon-arrow-career
Fullstack Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career