Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Gia nhập đội ngũ ELSA

Gia nhập đội ngũ ELSA

Công ty ELSA là một nhân tố tiềm năng trong cộng đồng khởi nghiệp, được thành lập tại San Francisco với văn phòng kỹ thuật tại Lisbon. Tầm nhìn của chúng tôi là giúp mọi người sử dụng ngoại ngữ với đủ sự tự tin, từ đó có được cuộc sống tốt đẹp hơn và nắm bắt nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Vị trí tuyển dụng

Nói Tiếng Anh thông qua những mẩu hội thoại đơn giản thú vị. Nhận phản hồi tức thì nhờ công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo độc quyền

Business Development Intern / Data Entry Intern Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Full Stack Team Leader Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Performance Marketing Manager Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Inbound Marketing Specialist Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Senior Product Design Product Flexible icon-arrow-career
B2C Sales Admin Intern Sale Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Growth Engineer Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
SEO – ASO Manager Growth Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Head of Business Development Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Senior Data Engineer Data Science Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Senior Business Development Manager Business Development Ho Chi Minh City icon-arrow-career
India Country Manager Business Management India icon-arrow-career
Web Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Multimedia Designer Intern Marketing Ho Chi Minh City icon-arrow-career
IOS Developer Leader Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
QA Manager Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Japan Country Manager Business Management Japan icon-arrow-career
Senior Backend Engineer Engineering Ho Chi Minh City icon-arrow-career
Regional/Senior Business Development Manager Business Development Ha Noi icon-arrow-career