Tổng hợp đề thi IELTS 4 kỹ năng có đáp án mới nhất 2022

Tổng hợp đề thi IELTS 4 kỹ năng có đáp án mới nhất 2022

Trước khi chuẩn bị luyện thi cho bất cứ một kỳ thi nào, bạn cũng cần nắm rõ được cấu trúc của bài thi đó. IELTS cũng không phải là ngoại lệ, việc nắm bắt từng cấu trúc phần thi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình thi và ôn tập, tránh những bỡ ngỡ khi vào phòng thi. Bài viết sẽ tóm tắt cấu trúc chung của bài thi IELTS và một số đề thi IELTS có thể giúp ích cho bạn.

>> Xem thêm: Chứng chỉ IELTS là gì? Các thông tin mới nhất cần biết về kỳ thi IELTS

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Cải thiện ngay
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
loading

Cấu trúc chung của đề thi IELTS

Về cấu trúc, đề thi IELTS bao gồm 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking.

Đề thi IELTS Listening

Đề thi IELTS Listening sẽ có 4 phần với 4 đoạn ghi âm khác nhau (đàm thoại và độc thoại). Đối với phần thi IELTS Listening bạn chỉ được nghe 1 lần duy nhất, do đó hãy cố gắng nắm bắt ý chính của đoạn ghi âm. 

4 phần của phần thi IELTS Listening như sau: 

 • Phần 1: Hội thoại về cuộc sống hàng ngày giữa 2 hoặc 3 người.
 • Phần 2: Một đoạn độc thoại về một chủ đề thường gặp trong cuộc sống.
 • Phần 3 : Một cuộc thảo luận có tối đa là 4 người xoay quanh những chủ đề mang tính chất học thuật.
 • Phần 4: Một đoạn độc thoại về một chủ đề bất kì.

Đề thi IELTS Reading (60 phút)

Đề thi IELTS Reading được chia thành 3 phần với 40 câu hỏi. Nếu muốn đạt điểm 7.0 trở lên, bạn cần đảm bảo trả lời đúng ít nhất 30 câu hỏi.

Đối với phần thi Reading, bạn nên tập thói quen cũng như phát triển kỹ năng đọc lướt và hiểu nghĩa của đoạn văn tiếng Anh. Rèn luyện mỗi ngày tốc độ tìm thông tin, từ khóa chính để nhanh chóng tìm ra được mấu chốt của bài. 

Tuy vậy, đề thi vẫn sẽ những câu hỏi đòi hỏi sự hiểu biết của bạn về đoạn văn. Chẳng hạn như những câu chọn tiêu đề phù hợp cho đoạn văn. Do đó, đối với những câu như vậy, bạn nên lưu ý đến các câu có dấu hiệu đặc biệt như: in nghiêng, viết hoa, hình ảnh hay biểu đồ.

Đề thi IELTS Speaking (10 – 15 phút)

Đề thi IELTS Speaking thì bạn sẽ có tổng cộng 10 – 15 phút. Đề thi được chia làm 3 phần dưới sự tham dự và đánh giá trực tiếp từ ban giám khảo. 

Hãy luyện tập ở nhà với người thật để khỏi bỡ ngỡ khi tiếp xúc với ban giám khảo trong phòng thi nhé. 

Phần thi bao gồm 3 Part: Part 1 kéo dài 4-5 phút, Part 2 kéo dài 1-2 phút, Part 3 kéo dài 4-5 phút. Tổng cộng lại bạn có 11-14 phút để hoàn thiện đề thi nói được giao.

Đề thi IELTS Writing (60 phút)

Đề thi IELTS Writing sẽ có 2 phần nên bạn cần phân bổ thời gian hợp lý. Task 2 có tỷ lệ điểm gấp đôi Task 1. Tổng thời gian của phần thi Writing chỉ có 60 phút nên điều này đồng nghĩa, bạn chỉ nên dành khoảng 20 phút cho Task 1 và khoảng 40 phút cho task 2.

>> Xem thêm:

Lộ trình học IELTS tại nhà cho người mới bắt đầu từ A – Z

[Tổng hợp] PDF +5000 từ vựng IELTS theo chủ đề thông dụng nhất 2022

Tổng hợp đề thi IELTS 2022

Đề thi IELTS Speaking (10 – 15 phút)

Speaking Test 1 (02/01/2022)

Part 1

Part 2

Part 3

Study or Work

 • Do you work or study?
 • What is your area of specialization?
 • Why did you choose to study that major?
 • Do you like your major?
 • What is your subject to be used for the future?

Friend

 • How often do you like to hang out with friends?
 • Do you have enough time to do things with friends?
 • Do you like to study with friends?
 • Who do you usually like to hang out with?

Teamwork

 • Do you like the jobs that require teamwork
 • What’s the most important thing about teamwork? 
 • Do you like to be a leader?

Describe a successful businessman you know.


You should say:


 • who this person is
 • how you know this person
 • how he/she has become so successful
 • and explain why you consider him/her as a successful business person.


Business

 • What kinds of businesses are popular in your country?
 • If you had the opportunity, what kind of business would you like to do?
 • What do you think is the suitable retirement age for men and women?
 • Would young people in your country like to open up their own business or find a job?
 • What do you think are the key factors that contribute to the success of a business?


Speaking Test 2 (03/01/2022)

 

Work or Study

 • What do you do?
 • What are your responsibilities?
 • Why did you choose to do that type of work?
 • What do you like about your job?

Holidays

 • What do you do on your holidays?
 • Do you think holidays are becoming more and more important?
 • What kind of places do you want to travel to?
 • Do you prefer traveling alone or in a group?

Shopping

 • What’s your favourite shop?
 • Are there any shops near your house?
 • What kinds of shops are there where you live?
 • Do you like going to a supermarket or a store?Describe a time when you saw something very interesting on social media.


You should say:


 • When it was
 • Where you saw it
 • What you saw
 • And explain why you think it was interesting.

Social Media 

 • Why do people like to use social media?
 • What kinds of things are popular on social media?
 • What are the advantages and disadvantages of using social media?
 • What do you think of making friends on social networks?

Speaking Test 3 (05/01/2022)

Work or Study

 • What subject are you studying?
 • What are your favorite subjects at university?
 • What are your future study plans?

App

 • What kinds of apps do you like?
 • What was the first app you used?
 • What apps have you recently used?
 • What kinds of apps would you like to use in the future?

TV Program

 • What kind of TV programs do you like?
 • What do children like watching on TV?
 • Has television changed your life in any way?

Describe an activity you usually do that wastes your time.


You should say:


 • What it is
 • When you often do
 • Why you think it’s a waste of time
 • Will you continue to do it when you are aware it’s a waste of time?

Time management

How can people balance life and work?

 • What usually makes people feel pressured?
 • Do you think young people or old people are better at managing time?
 • Why do young people waste more time?
 • What kinds of activities do you consider a waste of time?

Speaking Test 4 (05/01/2022)

Hometown

 • Where is your hometown?
 • What is a famous thing in your hometown?
 • What is the history of your hometown?
 • Do you study history in secondary school?

Website

 • Which websites do you often use?
 • Why do you like this website?
 • How have websites changed today compared to the past?
 • Is there anything you don’t like about websites?

Describe a famous city you have visited/know.


You should say:

 • Where is it?
 • What is it famous for?
 • How to travel there?
 • and explain how you feel when you go there?

Tourism

 • Do tourists like to travel to historical or modern places?
 • What do tourists often do when traveling?
 • How to attract tourists?
 • What are the advantages of attracting tourists?
 • What are the disadvantages when attracting tourists?

Speaking Test 5 (07/01/2022)

Countryside

 • Where do you like to go in that area?
 • Do you like the area that you live in?
 • Do you think you will live in the countryside in the future? Why?

Headphones

 • Do you use headphones?
 • What type of headphones do you use?
 • When would you use headphones?
 • In what conditions would you not use headphones?

App

 • Do you have many apps on your phone?
 • What is your favorite app?
 • How do you find out about different apps?

Describe an exciting book that enjoys reading.


You should say:


 • When you read it
 • What kind of book it is
 • What it is about
 • And explain why you think it is exciting

Books and Movies 

 • Do you prefer books or movies?
 • Do you think it is very important to read the book before watching the movie version of it?
 • Do boys and girls like the same kind of books?
 • What kind of books do Vietnamese people like reading?
 • Why do many people say that the movie version is a lot worse than the book?

Speaking Test 6 (07/01/2022)

Work or Study

 • Do you work or study?
 • What subject are you studying?
 • Is that a popular subject in your country?
 • How have you applied this subject in your life?

Science

 • Do you like science?
 • When did you start studying science?
 • Which science subjects are you interested in? 
 • How have you applied science in your life?

Describe something interesting you learned from the internet. 


You should say:


 • What you learnt?
 • What website did you learn it from? 
 • How you learnt it?
 • And explain why you think it was interesting

Education 

 • Do older people have a hard time learning new things?
 • How do they learn new things?
 • Do you think the government should invest in education for elderly people?
 • Do you think it is good to invest in finance for the elderly or the young?

Speaking Test 7 (07/01/2022)

Food and Cooking

 • What are some traditional foods in your country?
 • On what occasions do you eat special foods?
 • Do you like to cook? Why?
 • Did you learn how to cook when you were younger?

Art

 • Do you like art?
 • Are you good at art?
 • Are art galleries popular in your country?
 • How often do you visit art galleries?
 • Do people in Vietnam like visiting museums and art galleries?

Car

 • Do you care about the color of the car?
 • If you were to buy a car, which one would you choose? Why?
 • Do you like to travel by car?

Describe an occasion where you had a cake that was special.


You should say:


 • What kind of cake it was.
 • When you ate the cake
 • Whom you are with
 • And explain why you think it was special.
 • Do you think it is important to have dinner with family?
 • Why do some people not always eat with their family?
 • Is food now better than in the past?
 • Do you think that meals are the best way to communicate with family members? Why?

Speaking Test 8 (09/01/2022)

Work or Study

 • Do you work or study?
 • Do you like your major? Why?

Mirror

 • Do you often look in the mirror?
 • Have you ever bought mirrors?
 • Do you think mirrors are a necessary decoration?
 • Do you check yourself when you decide to buy a mirror?

Getting lost

 • Have you ever lost your way?
 • How can you find your way when you are lost?
 • Can you read a map when you get lost?
 • Have you ever helped someone who got lost?

Describe a time when you saw two of your friends arguing.


You should say:


 • What they argued about
 • Why they argued with each other
 • What happened at the end
 • And how you felt about it.
 • What do family members usually have arguments about?
 • Is it easier for you to have arguments with your family or with your friends?
 • How old are children at the age beginning to have personal opinions?
 • Should parents change their minds or not? Why?

Speaking Test 9 (09/01/2022)

Work or Study

 • Do you work or study?
 • What’s the best thing about your job?
 • Will you continue your job in the future?

Public gardens and parks

 • Would you like to play in a public garden or park?
 • What do you like to do when visiting a park?
 • How are the parks today different from those you visited as a kid?
 • Would you prefer to play in a personal garden or public garden?

App

 • How many apps do you have on your phone?
 • What app have you downloaded recently?
 • What kinds of apps would you like to use in the future?

Describe an interesting person from another country


You should say:


 • Who this person is
 • How you think of this person
 • What this person does
 • Why this person is interesting
 • Do you have any friends from other countries?
 • Do you find any differences in that culture from what you have learned from books?
 • How important is knowing about the culture before you travel?
 • What are the disadvantages of working for an international company?

Speaking test 11 (09/01/2022)

Study

 • Describe your education
 • What is your area of specialization?
 • Why did you choose to study that major?
 • Do you like your major? Why?

Pets and Animals

 • Do you like to see animals in the zoo?
 • What is your favorite animal?
 • Have you ever had a pet before?
 • What animals would you like to have as pets?
 • Where do you prefer to keep your pet, indoors or outdoors?

Colours

 • What’s your favourite colour?
 • What’s the colour you dislike? Why?
 • What colours do your friend like most?
 • What colour makes you uncomfortable in your room?

Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to have.


You should say:


 • Who you would like to go with
 • Where you would like to go
 • When you would like to go
 • And explain why you would like to go by bicycle/motorcycle/car
 • Which form of vehicle is more popular in your country, bikes, cars or motorcycles?
 • Why do people prefer to travel by car?
 • Do you think air pollution comes mostly from mobile vehicles?
 • Do you think people need to change the way of transportation drastically to protect the environment?
 • How are the transportation systems in urban areas and rural areas different?

Speaking test 12 (12/01/2022)

Hometown

 • Where is your hometown?
 • Do you know much about your hometown’s history?
 • What’s your hometown well-known for?

Street Market

 • When was the last time you went to the street market?
 • Do you like going to the street markets?
 • Do you prefer supermarkets or street markets?

Getting lost

 • Have you ever lost your way?
 • How can you find your way when you are lost?
 • Can you read a map when you get lost?
 • Have you ever helped someone who got lost?

Talk about a lesson that you took.


You should say:


 • When it was
 • What it was about
 • What happened
 • And explain why you liked it.
 • What do people have to remember in their daily life?
 • What do people remember most during their life?
 • Is it good for people to remember those memories?
 • Do you think it’s good if people practice memorizing?
 • Do people nowadays remember more or less?

Speaking test 13 (12/01/2022)

Hometown

 • Did you grow up in a city or in the countryside?
 • Do you think living in the countryside is good for your development?
 • In the future, do you wanna live in the countryside?

Pets

 • Have you ever had pets?
 • What kind of pets do people in Viet Nam usually have?
 • Should pets be indoor or outdoor?
 • Do you wanna have pets in the future?

Parks

 • Do you usually go to public parks when you were a kid?
 • Do people in your hometown go to the park?
 • How are the parks today different from those who visited as a kid?

Describe a famous person that you are interested in.


You should say:


 • Who this person is.
 • How this person is you know about.
 • What this person is famous for.
 • Why you are interested in this person


 • What are the advantages and disadvantages of being a famous person?
 • Should famous people have privacy or that’s something they have to accept as part of their job?
 • What are the advantages of being a child of a famous person?
 • What do famous people do when they are no longer famous?

Speaking test 14 (13/01/2022)

Hometown

 • Where do you live?
 • What is your hometown famous for?
 • Do you think you will continue living there for a long time?

Taking photos

 • Do you often take photos?
 • Do you like selfies?
 • Do you have any photos of your family?

Car

 • Do you like traveling by car when you were a child?
 • Do you want to be a driver or passenger?
 • What kind of car do you want to buy in the future?
 • What is the role of the coach?

Describe an ambition that you haven’t achieved?


You should say:

 • what it is
 • how long you have had it
 • what you have to do to achieve it
 • and explain why it is important to you to achieve it.


 • What ambition did children have when they were young?
 • Is having high ambition good for children?
 • What do people get when they have high aspirations?
 • Do you think children under ten should be ambitious?
 • Is there any difference in the ambition of grown-ups and children?


Đề thi IELTS Writing (60 phút)

I. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 1

1. Đề thi IELTS Writing 02/01/2022 (computer-based)

Task 1: Line graph

Task 2: Young people who commit crimes should be treated the same way as adults. To what extent do you agree or disagree?

2. Đề thi IELTS Writing 03/01/2022

Task 1: Process

Task 2: Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted. To what extent do you agree or disagree?

3. Đề thi IELTS Writing 05/01/2022

Task 1: Map

Task 2: Despite the increased access to education, a significant number of people cannot read or write. What are the disadvantages and what action should the government take?

4. Đề thi IELTS Writing 07/01/2022

Task 1: Table

Task 2: In many countries, more and more young people are leaving school and unable to find jobs after graduation. What problems do you think youth unemployment will cause to the individual and society? Give reasons and make some suggestions.

5. Đề thi IELTS Writing 08/01/2022

Task 1: Table (The price of a cup of coffee in six cities from 2010 to 2014 in Australia)

Task 2: Some believe that people are naturally born leaders while others feel that leadership skills can develop. Discuss both views and give your opinion.

6. Đề thi IELTS Writing 09/01/2022

Task 1: Bar chart (The bar chart shows the number of hours worked by men & women per week in Australia in 2007).

Task 2: Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?

7. Đề thi IELTS Writing 12/01/2022

Task 1: Map

Task 2: Some people think that the best way to solve global environmental problems is to increase the cost of fuel. To what extent do you agree or disagree?

8. Đề thi IELTS Writing 13/01/2022

Task 1: Bar chart (The chart shows the percentage of a drug’s company total sales in 4 regions: South America, North America, Asia, and Europe + Africa from 2002 to 2006).

Task 2: The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve the crime. Do you agree or disagree?

9. Đề thi IELTS Writing 14/01/2022

Task 1: The chart below shows the percentage of adults of different age in the UK who used the Internet everyday from 2003-2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop. To what extend do you agree or disagree?

10. Đề thi IELTS Writing 15/01/2022

Task 1: The bar chart illustrates the participation of men and females aged 18-20 in various activities during one month.

Task 2: Some people believe that no one should do the same job for all their working life. Others argue that doing the same job brings advantages for individuals, companies, and society. Discuss both views and give your opinion.

11. Đề thi IELTS Writing 16/01/2022

Task 1: The bar chart shows the expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas.

Task 2: Some people think it is more important to spend money on roads and motorways than on public transport systems. To what extend do you agree?

12. Đề thi IELTS Writing 17/01/2022

Task 1: Bar chart (so sánh gender và sport).

Task 2: Some people say advertising has positive economic effects. Others think it has negative social effects because it will make people dissatisfied with who they are and what they have. Discuss both views and give your own opinion.

13. Đề thi IELTS Writing 19/01/2022

Task 1: The diagram below shows the plan of a medical centre in 2008 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

Task 2: The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What is the cause of this? What can be done to solve this problem?

14. Đề thi IELTS Writing 20/01/2022

Task 1: Maps (coastal land develops to a coastal park).

Task 2: Many people argue that in order to improve educational quality, high school students are encouraged to make comments or even criticism of their teachers. Others think it will lead to a loss of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your own opinion.

15. Đề thi IELTS Writing 23/01/2022

Task 1: Map (Museum in 1990 and 2010).

Task 2: Some people think the main benefit of international cooperation is in the protection of the environment, while others think that the main benefits are in the world business. Discuss both views and give your opinion.

16. Đề thi IELTS Writing 24/01/2022

Đề 1

Task 1: Graph – The birth rate of 5 countries in 1970 and 2000.

Task 2: Most of the urgent problems can only be solved with international cooperation. To what extent do you agree or disagree?

Đề 2

Task 1: Table – Number of adults and children taking part in wildlife survey in 2001 to 2009 (odd years).

Task 2: Many countries spend large amounts of money on preparing competitors in major world sporting events such as the Olympic Games and football World Cup. Instead, this money can be spent on encouraging children to take up sports at a young age. To what extent do you agree or disagree?

17. Đề thi IELTS Writing 26/01/2022

Task 1: Table (% chi tiêu gia đình phân theo các category trong 3 năm ở UK).

Task 2: In the past, people stored knowledge in books. Nowadays people store knowledge on the internet. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

18. Đề thi IELTS Writing 29/01/2022

Task 1: The table shows the information of total health expenditure per capita in five countries in 2019.

Task 2: Some people feel that the government should regulate the level of violence for films of television and cinema. Others feel that violent films should be not released. Discuss both views and give your opinion?

II. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 2

1. Đề thi IELTS Writing 12/02/2022

Task 1: The picture below shows the difference in the layout of the conference centre in 2010 and 2025.

Task 2: More and more people decide to eat healthy food and exercise regularly. What are the reasons for this trend? What can be done to encourage more people to eat healthier and exercise?

2. Đề thi IELTS Writing 17/02/2022

Task 1: Map (The map shows the plan of a small school in 1980 and 2010).

Task 2: Some people think that people should be given the right to use fresh water as they like. Others believe governments should strictly control the use of fresh water. Discuss both views and give your own opinion.

3. Đề thi IELTS Writing 26/02/2022

Paper-Based

Task 1: The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 2005, 2010, 2015.

Task 2: Some people think that too much attention and too many resources are given to the protection of wild animals and birds. Do you agree or disagree?

Computer-Based

Task 1: The picture shows the process of making wool. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Leaders and directors in organizations are normally older people. Some people think having a younger leader would be better. To what extent do you agree or disagree?

III. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 3

1. Đề thi IELTS Writing 03/03/2022

Task 1: Line graph (The percentage of people accessing news from 4 sources: TV, Radio, Newspaper, Internet).

Task 2: Some people think scientific research should focus on solving world health problems. Others think that there are more important issues. Discuss both views and give your opinion.

2. Đề thi IELTS Writing 12/03/2022

Task 1: The table shows the income and expenditure of Brooklyn Hall, the building used to hire in over the period of three years.

Year 1Year 2Year 3
Hire of rooms32,000 pounds34,000 pounds33,000 pounds
Cafe3,000 pounds4,000 pounds6,000 pounds
Funding of council tower20,000 pounds20,000 pounds15,000 pounds
Funding of other bodies22,000 pounds20,000 pounds20,000 pounds
Total income72,000 pounds77,000 pounds78,000 pounds
Expenditure63,000 pounds71,000 pounds77,000 pounds
Profit9,000 pounds6,000 pounds1,000 pounds

Task 2: Fewer young people choose to work in farming. What are the reasons? Should young people be encouraged to do farming work?

3. Đề thi IELTS Writing 19/03/2022

Task 1: The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014.

Task 2: In some countries, schools are teaching foreign languages for primary school children. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

4. Đề thi IELTS Writing 26/03/2022

Task 1: The diagrams show a small museum and its surroundings in 1990 and 2010.

Task 2: In many countries today, if people want to find a job, they have to move away from their friends and their families. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?

IV. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 4

1. Đề thi IELTS Writing 02/04/2022

Task 1: The maps below show the changes in an Art Centre from 2010 to today.

Task 2: In the future, there will be a higher proportion of older people than young people in many countries. Is it a positive or negative development?

2. Đề thi IELTS Writing 09/04/2022

Task 1: The line graph shows the global demand for different textile fibers between 1980 and 2015.

Task 2: Although there is a lot of translation software available, learning a language could still be advantageous. To what extent do you agree or disagree?

3. Đề thi IELTS Writing 16/04/2022

Task 1: Table

Task 2: The expansion of multinational companies and increase in globalization produces positive effects for everyone. To what extent do you agree or disagree with this statement.

4. Đề thi IELTS Writing 19/04/2022

Task 1: Line

Task 2: Parents should get punished in some ways if their children break the law. To what extent do you agree or disagree?

5. Đề thi IELTS Writing 23/04/2022

Task 1: Bar

Task 2: Young people learn good behavior more from movies and books than real-life experiences. To what extent do you agree or disagree?

6. Đề thi IELTS Writing 30/04/2022

Task 1: Process

Task 2: Some people think that young people should be required to do unpaid work helping people in the community. Do the advantages outweigh the disadvantages?

V. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 5

1. Đề thi IELTS Writing ngày 07/05/2022

Task 1: Maps. The plan below shows the village of Pebbleton 20 years ago and now.

Task 2: Any country should be able to sell goods to other countries without the restrictions of the government. Do you agree or disagree?

2. Đề thi IELTS Writing ngày 12/05/2022

Task 1: Bar chart. The charts below show the internet use in different purposes in Australia in 2010, 2011 and the percentage by users. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: As major cities in the world are growing today, so do their problems. What are the problems for young people who are living in the cities as the result of continued growth? What are the solutions for these problems?

3. Đề thi IELTS Writing ngày 15/05/2022

Task 1: Bar chart: The chart below shows the percentage of health spending among GDP in five countries in 2002. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams like football, while other people think that taking part in individual Sports like Tennis Or swimming is better .discuss both view and give your opinion

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RELATED POSTS
Cách nói Speaking Part 2 và những lưu ý cần nhớ để đạt kết quả cao nhất

Cách nói Speaking Part 2 và những lưu ý cần nhớ để đạt kết quả cao nhất

Mục lục hiện 1. Giới thiệu tổng quan về IELTS Speaking Part 2 2. Cấu trúc đề thi 3. Tổng hợp mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 mới nhất 4. Ngữ pháp thường dùng trong IELTS Speaking Part 2 5. Những lưu ý khi làm bài thi IELTS Speaking Part 2 6. Cách nói […]

Bài mẫu Speaking IELTS giới thiệu bản thân ấn tượng trong Part 1

Bài mẫu Speaking IELTS giới thiệu bản thân ấn tượng trong Part 1

Mục lục hiện 1. Cấu trúc và mẫu đề thi Speaking IELTS Part1 mới nhất 2. Mẹo giúp bạn “chinh phục” giám thị trong phần thi IELTS Speaking Part 1 3. Cấu trúc ngữ pháp thông dụng 4. Những lưu ý cần nắm để lấy trọn điểm Speaking IELTS giới thiệu bản thân 5. Tổng […]

Các chủ đề nói tiếng Anh B1 thường gặp và gợi ý trả lời chi tiết

Các chủ đề nói tiếng Anh B1 thường gặp và gợi ý trả lời chi tiết

Mục lục hiện 1. Các chủ đề nói tiếng Anh B1 thường gặp nhất 2. Gợi ý đáp án trả lời các chủ đề nói tiếng Anh B1 3. Chủ đề công việc – Job 4. Chủ đề sở thích – Hobbies 5. Các chủ đề nói tiếng Anh B1: Thời tiết – Weather 6. […]

ELSA Pro trọn đời
ELSA Pro trọn đời

Giá gốc: 10,995,000 VND

2,195,000 VND

Nhập mã VNJ24LT giảm thêm 390K

Mua ngay
ELSA Pro 1 năm
ELSA Pro 1 năm

Giá gốc: 1,095,000 VND

985,000 VND

Nhập mã OP30 giảm thêm 30K

Mua ngay
SIÊU SALE CHỚP NHOÁNG - GIẢM 86%
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com