Thì hiện tại đơn (Present simple): Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại đơn (Present simple): Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại đơn là một trong các thì trong tiếng Anh cơ bản đầu tiên mà người học tiếng Anh cần biết. Đây cũng là thì phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp tiếng Anh đơn giản. ELSA Speak sẽ giúp bạn hiểu và nắm chắc hơn về cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết thì present simple qua nội dung bài viết dưới đây.

Định nghĩa thì hiện tại đơn 

Thì hiện tại đơn (simple present hay present simple) là một trong 12 thì cơ bản của tiếng Anh. Mục đích của thì hiện tại đơn là để diễn tả hành động hoặc sự việc có tính khái quát, chung chung, hành động xảy ra ở thời điểm hiện tại, hoặc hành động thường xuyên xảy ra nhiều lần. Hiện tại đơn cũng được dùng để diễn tả sự thật hiển nhiên. 

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
loading

Ví dụ về thì hiện tại đơn:

I usually have breakfast at 8 a.m.

(Tôi thường ăn sáng lúc 8 giờ.)

=> Hành động thường xuyên diễn ra, có tính chất lặp lại.

Công thức thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ “to be”

Lưu ý:

 • Nếu chủ ngữ là ngôi thứ nhất (I), to be được chia là “am”.
 • Nếu chủ ngữ là ngôi thứ hai (số ít và số nhiều), to be được chia là “are”. Bao gồm: We, they, you.
 • Nếu chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, to be được chia là “is”. Bao gồm: He, she, it.

1. Câu khẳng định

S+am/are/is +N/adj

Ví dụ:

– I am a student. (Tôi là một sinh viên.)

– She is so nice. (Cô ấy rất tốt.)

Công thức thì hiện tại đơn | ELSA Speak

2. Câu phủ định

S+am/are/is +N/adj

Ví dụ:

– I am not a student. (Tôi không phải là một sinh viên.)

– She is not cute. (Cô ấy không dễ thương.)

3. Câu nghi vấn

Am / Are/ Is + S +N/adj?
Yes, S + am/ are/ is
Hoặc:
No, S + am/ are/ is + not

Lưu ý: Phủ định của động từ “to be” có thể viết tắt như sau: I am not => i’m not; are not => aren’t; is not => isn’t

Ví dụ:

– Are you a student? – Yes, I am/ No, I’m not.

 (Bạn có phải là một sinh viên không? – Đúng vậy/ Không, tôi không phải sinh viên)

– Is she cute? Yes, she is/ No, she is not.

(Cô ấy có dễ thương không? – Đúng vậy/Không, cô ấy không dễ thương)

>>> Xem thêm: Kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn

>>> Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

4. Câu hỏi dùng từ để hỏi (Wh-question)

Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?

Ví dụ:

– Who is this boy? (Cậu bé này là ai vậy?

– Where are you now? (Bạn đang ở đâu vậy?)

Cấu trúc thì hiên tại đơn với động từ thường

1. Câu khẳng định

I/you/we/they + V + O
She/he/it + V(-s/-es)+O

Ví dụ:

– We buy some new shirts. (Chúng tôi mua vài cái áo sơ mi mới.)

– She goes to Ho Chi Minh city. (Cô ấy tới Thành phố Hồ Chí Minh.)

2. Câu phủ định

I/you/we/they + don’t + V + O
She/he/it + doesn’t + V+O

Ví dụ:

– They don’t know what to do. (Họ không biết làm thế nào.)

– He doesn’t love her. (Anh ta không yêu cô ấy.)

3. Câu nghi vấn

Do + you/we/they + V+O?
Yes, I/we/they do
No, I/they/we don’t

Và:

Does+she/he/it +V+O?
Yes, she/he/it +does
No, she/he/it + doesn’t

Lưu ý: Phủ định của động từ thường có thể viết tắt: do not => don’tdoes not => doesn’t

Ví dụ:

– Do they move to that city? Yes, they do/No, they don’t.

(Họ chuyển tới thành phố đó phải không?  – Đúng vậy/Không, họ không chuyển.)

– Does he meet her in front of the cinema? – Yes, he does/No, he doesn’t.

(Anh ta gặp cô ấy trước cửa rạp phim phải không? – Đúng vậy/Không, anh ta không gặp.)

4. Câu hỏi dùng từ để hỏi (Wh- question)

Wh- + do/ does + S + V-infinitive….?

Ví dụ:

– Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

– What do you do? (Bạn làm nghề gì?)

Học tiếng anh 1 kèm 1 với ELSA SPEAK

Lưu ý: Quy tắc thêm “-s” hoặc “-es” sau động từ

1. Hầu hết các động từ đều thêm “-s”

Khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, động từ sẽ được thêm đuôi “-s” hoặc “-es”. Tuy nhiên, phần lớn động từ được thêm đuôi “-s”.

Ví dụ: Learns, writes, types, lives,…

2. Thêm “-es” khi động từ kết thúc bằng “s/ch/x/sh/z/g/o”

Trong thì hiện tại đơn, động từ có tận cùng là “s/ch/x/sh/z/g/o” sẽ thêm đuôi “-es”.

Ví dụ: goes, passes, watches,…

3. Động từ đuôi “-y”, trước nó là nguyên âm thì giữ nguyên “y” và thêm “-es”

Đối với những động từ kết thúc bằng “y”, trước nó là nguyên âm “u,e,o,a,i” thì ta giữ nguyên “y” và thêm đuôi “-es”

Ví dụ: Plays, pays, buys,…

4. Động từ tận cùng là “y”, trước nó là phụ âm thì bỏ “y” và thêm đuôi “ies”

Với từ có tận cùng là “y”, phía trước là phụ âm thì ta lược bỏ “y” và thêm đuôi “ies

Ví dụ: copy – copies; study – studies,…

>>> Xem thêm: Cách thêm e/es và quy tắc phát âm chuẩn

Cách dùng thì hiện tại đơn | ELSA Speak

Tổng hợp quy tắc phát âm phụ âm cuối “-s” và “-es”

Cách phát âm thì hiện tại đơn với động từ chứa đuôi “s” hoặc “es” là:

 • Phát âm là /s/ đối với những từ tận cùng là các phụ âm như /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/
 • Phát âm là /iz/ đối với những từ có tận cùng là /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thông thường là từ tận cùng bằng ce, x, z, sh, ch, s, ge)
 • Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại.

Cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

 • Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả sự việc, hành động lặp lại, hoặc thói quen trong hiện tại.

Ví dụ:

He always goes to the cinema on Saturday.

(Anh ta lúc nào cũng đi xem phim vào thứ bảy.)

I usually get up early. 

(Tôi thường thức dậy sớm.)

 • Cách dùng thì hiện tại đơn: Diễn tả sự thật hiển nhiên, một chân lý.

Ví dụ:

The sun is red at sunset.

(Mặt trời hoàng hôn màu đỏ.)

Is her father Vietnamese?

(Bố cô ấy là người Việt Nam phải không?)

 • Diễn tả hành động, sự việc xảy ra theo lịch trình, thời gian biểu cụ thể như giờ khởi hành tàu, máy bay.

Ví dụ:

Our lesson starts at 9 am. 

(Giờ học của chúng tôi bắt đầu vào lúc 9 giờ.)

The train departs at 8 pm from Hanoi.

(Tàu khởi hành lúc 8 giờ tối từ Hà Nội.)

 • Diễn tả cảm xúc, trạng thái của chủ thể.

Ví dụ:

She is very sad.

(Cô ấy đang rất buồn.).

I think that you should go with him.

(Tôi nghĩ rằng cậu nên đi cùng với anh ta.)

 • Diễn tả về khả năng của một ai đó.

Ví dụ:

He plays badminton very well.

(Anh ấy chơi cầu lông rất giỏi)

>>> Xem thêm: Nguyên tắc về sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

>>> Xem thêm: Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn trong tiếng Anh 

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn là trong câu thường xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất như:

 • Always (thường xuyên), often (thường), usually (thường thường), seldom (hiếm khi), sometimes (thỉnh thoảng), hardly ever (hầu như không bao giờ)
 • Every + khoảng thời gian. Ví dụ: every day/ every month/ every year/ every week,… (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời gian. Ví dụ: once a day/ a week/ month… (một lần/ hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Vị trí của các trạng từ chỉ tần suất thường đứng trước động từ thường, đứng sau động từ “to be” và trợ động từ.

Ví dụ:

My father often goes to the market. (Bố tôi ít khi đi chợ.)

We have English lessons twice a week. (Chúng tôi học tiếng Anh hai buổi một tuần.)

My sister rarely plays with me. (Chị tôi hiếm khi chơi với tôi.)

My dogs wake me up every morning. (Những chú chó luôn đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng.)

Bài tập thì hiện tại đơn đầy đủ (có đáp án)

Bài 1: Điền dạng đúng của từ trong mỗi câu sau

1. She always …………………………..delicious cakes. (make)

2. My brother …………………………..fish. (not eat)

3. ………………………….. you ………………………….. to work by bus every day? (go)

4. Where……………………..she………………………? (live)

5. Where ………………………….. your father …………………………..? (work)

6. Jackie…………………………… usually ………………………….. the trees. (not water)

7. Who …………………………..the washing in your house? (do)

8. We ………………………….. out twice a week. (eat)

Bài 2: Tìm lỗi sai trong câu

1. I often gets up early to catch the train to work.

2. He go to the library every day.

3. We doesn’t own a house. We still have to rent one to live.

4. Iker Casillas am a famous goalkeeper on the National Football Team.

5. What do your sister do?

6. John and Harry doesn’t go to the market.

7. Liam speak Vietnamese very well.

Bài 3: Hoàn thành đoạn văn tại thì hiện tại đơn sau bằng cách điền đúng dạng từ:

David (have)………..a cat. It (be)………..an intelligent pet with a long tail and big blue eyes. Its name (be)………..Lucky, and it (like)………..eating chicken. It (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. Unlike other cats, Lucky (love)…. to play with humans. David (play)………..with his cat every day after school. There (be)……….. many people on the road, so David (not/ let)………..the cat run into the road. Lucky (sometimes/ be)………..naughty, but David loves it very much.

Đáp án bài tập:

Bài 1: Điền dạng đúng của từ trong mỗi câu sau

1. Makes5. Does/ work
2. Doesn’t eat6. Doesn’t/ water
3. Do/ go7. Does
4. Does/ live8. Eat

Bài 2: Tìm lỗi sai trong câu

1. gets -> get5. do your sister do -> does your sister do
2. go -> goes6. doesn’t -> don’t
3. doesn’t -> don’t7. speak -> speaks
4. am -> is

Bài 3:

has  is – is – likes – is – doesn’t like – often plays – loves – plays – are – doesn’t let – is sometimes

Thực hành sử dụng thì hiện đơn trong giao tiếp tiếng Anh với ELSA Speak

Để giúp bạnthành thạo cách dùng thì hiện tại đơn và giao tiếp tiếng Anh tốt hơn, ELSA Speak đã thiết kế hơn 5.000 bài học, 25.000+ bài luyện tập trong 290 chủ đề khác nhau. Thông qua những mẫu câu, đoạn hội thoại mà ELSA Speak cung cấp, bạn sẽ nâng cao khả năng phản xạ tiếng Anh.

Làm bài tập thì hiện tại đơn cùng app ELSA Speak

Đặc biệt, nhờ A.I. thông minh, ELSA Speak có thể nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm ngay lập tức. Người học sẽ được hướng dẫn cách phát âm, nhả hơi, đặt lưỡi chuẩn bản xứ.

Bạn sẽ được làm bài kiểm tra năng lực đầu vào, hệ thống sẽ dựa vào kết quả để thiết kế lộ trình học cá nhân hóa. Nhờ vậy, con đường chinh phục tiếng Anh của bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. vậy thì còn chần chờ gì mà không đăng ký ELSA Pro để trải nghiệm ngay từ hôm nay!

1. Thì hiện tại đơn là gì?


Thì hiện tại đơn (simple present hay present simple) diễn tả một sự thật hiển nhiên hoặc hành động thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần.

2. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn là?


Thường xuất hiện trong câu có trạng từ chỉ tần suất như: Always, often, usually, seldom, sometimes, hardly ever,…

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RELATED POSTS
Hướng dẫn cách mua gói phần mềm ELSA Speak Pro

Hướng dẫn cách mua gói phần mềm ELSA Speak Pro

Mục lục hiện 1. Thông tin gói ELSA Pro 2. Các bước mua gói ELSA Speak Pro 3. Hướng dẫn mua gói ELSA Pro trên Website chính thức 4. Hướng dẫn mua gói ELSA Pro trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android 5. Hướng dẫn mua gói ELSA Pro trên điện thoại sử […]

It’s Nice To Have A Friend Vietsub – Học tiếng Anh qua bài hát

It’s Nice To Have A Friend Vietsub – Học tiếng Anh qua bài hát

Học tiếng Anh qua bài hát là một phương pháp học thụ động có tính hiệu quả cao đã được khoa học chứng minh.

Dolls Lyrics Vietsub – Học tiếng Anh qua bài hát

Dolls Lyrics Vietsub – Học tiếng Anh qua bài hát

Mục lục hiện 1. Học tiếng Anh qua bài hát Dolls 2. Batting one’s eyes là gì? 3. Pure perfection là gì? 4. Play with somebody là gì? 5. Watch one’s back là gì? 6. Provoke là gì? 7. Downhill là gì? 8. Make out of something là gì? 9. Walk (all) over là gì? […]

ELSA Pro trọn đời
ELSA Pro trọn đời

Giá gốc: 10,995,000 VND

2,195,000 VND

Nhập mã OCT23LT giảm thêm 350K

Mua ngay
ELSA Pro 1 năm
ELSA Pro 1 năm

Giá gốc: 1,095,000 VND

985,000 VND

Nhập mã OP30 giảm thêm 30K

Mua ngay
Mua gói ELSA Pro giảm 84%
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com