Các dạng câu bị động đặc biệt (Special Passive Voice) trong tiếng Anh

Các dạng câu bị động đặc biệt (Special Passive Voice) trong tiếng Anh

Ngoài các dạng câu thông thường, bạn cần nắm rõ cấu trúc câu bị động đặc biệt (Special Passive Voice) để giao tiếp và làm bài tập tốt hơn. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng ELSA Speak chinh phục điểm ngữ pháp tiếng Anh “khó nhằn” này nhé.

Câu bị động với 2 tân ngữ

Trong tiếng Anh, nhiều động từ có thể được theo sau bởi 2 tân ngữ (chỉ người và vật) ở dạng: V + sb + sth

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Cải thiện ngay
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
loading

Để chuyển dạng câu này sang bị động có 2 cách khác nhau, bằng việc chọn 1 trong 2 tân ngữ lên đầu câu để làm chủ ngữ. 

Câu chủ động Câu bị động
S + V + Oi + OdCách 1: S + be + Verb 3 + Od

Cách 2: S + be + Verb 3 + giới từ + Oi
He gave me a dress for my birthday.

(Anh ấy tặng tôi một chiếc váy trong dịp sinh nhật.)
1. I was given a dress by him for my birthday.

(Tôi được anh ấy tặng một chiếc váy trong dịp sinh nhật.)

2. A dress was given to me by him for my birthday.

(Một chiếc váy đã được anh ấy tặng tôi trong dịp sinh nhật.)

Trong đó: 

  • Oi (Indirect Object): Tân ngữ gián tiếp
  • Od (Direct Object): Tân ngữ trực tiếp 

Câu bị động với V-ing

Câu bị động đặc biệt với V-ing

Trong tiếng Anh, có các động từ thường đi với V-ing như: like, dislike, love, fancy, enjoy, hate, imagine, involve, admit, regret, deny, avoid, mind,…. 

Công thức câu bị động của những động từ đi với V-ing như sau:

Chủ động Bị động
V + Sb + V-ingV + sth/sb + being + V(P2)
I hate eating a lot of vegetables. 

(Tôi ghét việc phải ăn nhiều rau.)
I hate a lot of vegetables being eaten.

Câu bị động với động từ tri giác

Các động từ tri giác như: see, hear, watch, notice, look… trong câu chủ động khi chuyển sang dạng bị động sẽ áp dụng theo công thức sau:

Chủ động Bị động
S + V + Sb + V-ing/to V-infSb + be + V(P2) + V-ing/to V-inf
John saw her leaving the house. 

(John đã nhìn thấy cô ấy rời khỏi nhà.)
She was seen leaving the house by John.
Mua ELSA Pro

Câu bị động “Kép”

Một số động từ thường gặp trong câu bị động kép như: say, think, believe, understand, expect, know, consider, find,…

Trường hợp 1: V1 (Câu chủ động) chia ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành

Chủ động Bị động  Ví dụ
S1 + V1 + that + S2 + V2It is + V1-pII + that + S2 + V2 People believe that their director is very rich.

(Nhiều nhân viên tin rằng giám đốc của họ rất giàu.) 

→ It is believed that their director is very rich. 
S1 + V1 + that + S2 + V2S2 + is/am/are + V1-pII + to + V2 (nguyên thể) 

→ Dùng khi V2 ở câu chủ động chia thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn.
→ Their director is believed to be very rich.
S1 + V1 + that + S2 + V2S2 + is/am/are + V1-pII + to have + V2-pII

→ Dùng khi V2 ở câu chủ động chia thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.
Jack thinks that his father bought a car.

(Jack nghĩ rằng bố anh ấy đã mua một chiếc xe ô tô.)

→ Jack’s father is thought to have bought a car.
Học tiếng anh 1 kèm 1 với ELSA SPEAK

Trường hợp 2: V1 (Câu chủ động) chia ở thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành.

Chủ động Bị động Ví dụ
S + V1 + that + S2 + V2It was + V1-pII + that + S2 + V2People said that the new student was very humorous.

(Mọi người nói rằng học sinh mới rất hài hước.)

→ It was said that the new student was very humorous.
S + V1 + that + S2 + V2 S2 + was/were + V1-pII + to + V2 (nguyên thể) 

→ Dùng khi V2 câu chủ động chia ở thì quá khứ đơn.
→ The new student was said to be very humorous.
S + V1 + that + S2 + V2 S2 + was/were + V1-pII + to + have + V2-pIIPeople said that he had been very thrifty.

(Mọi người nói rằng anh ấy đã rất kiệm lời.)

→ He was said to have been very thrifty.

Bị động với câu mệnh lệnh

Các câu mệnh lệnh bắt đầu bằng “It’s” sẽ được chuyển sang câu bị động theo công thức sau: 

Chủ động Bị động Ví dụ
It’s one’s duty to + V-infS + to be + supposed to + V-infIt’s your duty to finish your homework today.

(Nhiệm vụ của bạn là làm hết bài tập hôm nay.)

⟶ You are supposed to finish homework today. 
It’s necessary to + V-infS + must/should + be + V2/edIt’s necessary to solve traffic congestion.

(Việc giải quyết tắc nghẽn giao thông là rất cần thiết.)

→ Traffic congestion should be solved.
Câu mệnh lệnh thức
→ Verb + Object
S + must/should + be + V2/edClose the windows, please!

(Làm ơn hãy đóng cửa lại!)

⟶ The windows should be closed.

Câu bị động với cấu trúc: Nhờ ai làm gì?

Bị động với cấu trúc: Nhờ ai đó làm gì

Câu bị động đặc biệt với nghĩa “Nhờ ai làm gì?” thường xuất hiện hai động từ get và have. 

Chủ động Bị động Ví dụ
S + have + sb + VS + have + sth + V2/edI have my father repair my motorbike.

(Tôi nhờ bố sửa xe máy.)

→ I have my motorbike repaired by my father.
S + get + sb + to + VS + get + sth + VpIIShe got her sister to sweep the floor.

(Cô ấy nhờ em gái quét sàn nhà.)

→ She got the floor swept by her sister.

Học tiếng anh hiệu quả cùng ELSA Pro
Luyện tập theo chủ đề yêu thích và lộ trình học được cá nhân hóa giúp kỹ năng của bạn được cải thiện nhanh chóng

Câu bị động với Make và Let

Chủ động Bị động Ví dụ
S + make + sb + V-infS + to be + made + to + V-infThey make me do housework alone.

(Họ bắt tôi làm việc nhà một mình.)

⟶ I am made to do housework alone.
S + let + sb + V-infLet + sb/sth + be V2/ed

= be allowed to V-inf
My parents let me cook dinner.

(Bố mẹ để tôi nấu bữa tối.)

⟶ My parents let the dinner be cooked by me.

⟶ I am allowed to cook dinner.

>> Xem thêm: cấu trúc allow

Câu bị động với 7 động từ đặc biệt

Cấu trúc câu bị động của suggest, order, require, demand, request, insist, recommend như sau:

Chủ động Bị động
S + suggest/require/request/… + that + S + (should) + V-inf + OIt + be + VpII (of 7 verbs) + that + something + be + VpII
He suggested that my son should take part in outdoor activities.

(Anh ấy đề xuất rằng con trai tôi nên tham gia vào các hoạt động ngoài trời.)
It was suggested that the outdoor activities be taken part in by my son.

Câu bị động với chủ ngữ giả IT

Chủ động Bị động
It + be + adj + for sb + to V + to do sthIt + be + adj + for sth + to + be V3
It is impossible for us to complete the exercise in 30 minutes. 

(Việc hoàn thành bài tập trong 30 phút là điều không thể đối với chúng tôi.)
It is impossible for the exercise to be completed in 30 minutes.

Bài tập về câu bị động đặc biệt [có đáp án chi tiết]

Bài tập câu bị động đặc biệt có đáp án

Bài tập 1: Sử dụng cấu trúc câu bị động để viết lại các câu sau.

1. We don’t speak Chinese in this store.

2. Khoa asked his teacher a question.

3. Someone built the house five months ago.

4. They gave him a huge present.

5. Someone broke into their house last Sunday.

6. We will meet Mike at the train station.

7. John has not sent her the letters.

Bài tập 2: Sử dụng cấu trúc câu bị động với GET để hoàn thành các câu sau.

1. Why is this room always so dirty? It ……….. (clean) every day.

2. They usually ……… (the living room/ redecorate) every two years.

3. I didn’t fix my motorbike myself, I …………….. (it / fix) at the garage.

4. If her motorbike ……… (damage) by them, they will have to pay for the repairs.

5. If you can’t see clearly, you should …… (test/ your eyes)

6. Did you know that Mike ………. (promote) to a management position at work?

Đáp án

Bài 1:

1. Chinese is not spoken in this store.

2. The teacher was asked a question by Khoa.

3. The house was built five months ago.

4. He was given a huge present.

5. Their house was broken into last Sunday.

6. Mike will be met at the train station.

7. She has not been sent the letters by John.

Bài 2:

1. gets cleaned2. get the living room redecorated3. got it fixed
4. gets damaged5. get your eyes tested6. got promoted

Trên đây là tổng hợp các cấu trúc của câu bị động đặc biệt trong tiếng Anh. Thông qua bài viết trên, ELSA Speak hy vọng rằng bạn có thể sử dụng thành thạo dạng câu này trong nhiều tình huống giao tiếp.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ tiếng Anh một cách toàn diện, bạn hãy thường xuyên học cùng App ELSA Speak. Những đoạn hội thoại, mẫu câu mà ứng dụng cung cấp sẽ giúp bạn củng cố thêm nhiều kiến thức ngữ pháp thông dụng, ngoài ra còn bổ sung nhiều vốn từ vựng hữu ích áp dụng trong giao tiếp. 

Nâng cao trình độ tiếng Anh với ELSA Pro

Đặc biệt, ELSA Speak còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện giọng nói người học và sửa lỗi phát âm ngay tức. Bạn sẽ được luyện tập 44 âm trong hệ thống ngữ âm, từ đó nói tiếng Anh lưu loát và trôi chảy như người bản xứ. 

Hiện nay, ELSA Speak đã phát triển hơn 7,000 bài học, hơn 25,000 bài luyện tập với đầy đủ kỹ năng: Phát âm,hội thoại, nghe, dấu nhấn,… Ứng dụng đã có hơn 40 triệu người dùng trên thế giới và hơn 10 triệu người dùng tại Việt Nam. 

Vậy thì còn chần chừ gì mà không đăng ký ELSA Pro để trải nghiệm cách học tiếng Anh thú vị và hiệu quả này ngay hôm nay. 

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RELATED POSTS
Top 10 app luyện phát âm tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Top 10 app luyện phát âm tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Mục lục hiện 1. Phần mềm luyện phát âm tiếng Anh ELSA Speak 2. Ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh TALK IT 3. Phần mềm chỉnh phát âm tiếng Anh CoolSpeak 4. App luyện phát âm tiếng Anh miễn phí – Memrise 5. Ứng dụng dạy phát âm tiếng Anh chuẩn Pronunciation Power 6. […]

Đảo ngữ là gì? Công thức, cấu trúc và bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh

Đảo ngữ là gì? Công thức, cấu trúc và bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh

Mục lục hiện 1. Đảo ngữ là gì? 2. Cấu trúc câu đảo ngữ trong tiếng Anh 3. Đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất 4. Đảo ngữ với cấu trúc No sooner… than và Hardly… when 5. Đảo ngữ với cấu trúc Not only… but also 6. Đảo ngữ với cụm từ phủ […]

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Mục lục hiện 1. Thì hiện tại đơn – Simple present tense 2. Khái niệm 3. Công thức 4. Cách dùng 5. Dấu hiệu nhận biết 6. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense 7. Khái niệm 8. Cấu trúc 9. Cách dùng 10. Dấu hiệu nhận biết 11. Thì hiện tại hoàn […]

ELSA Pro trọn đời
ELSA Pro trọn đời

Giá gốc: 10,995,000 VND

2,195,000 VND

Nhập mã VNM24LT giảm thêm 350K

Mua ngay
ELSA Pro 1 năm
ELSA Pro 1 năm

Giá gốc: 1,095,000 VND

985,000 VND

Nhập mã OP30 giảm thêm 30K

Mua ngay
GIẢM 83% GÓI ELSA PRO TRỌN ĐỜI
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com