Cấu trúc After: Công thức, cách dùng và ví dụ cụ thể

Cấu trúc After: Công thức, cách dùng và ví dụ cụ thể

Cấu trúc after thường được sử dụng phổ biến trong các mệnh đề chỉ thời gian, là từ nối các vế trong câu để hoàn chỉnh về mặt ngữ nghĩa. Tuy nhiên, cấu trúc after thường được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau, khiến người học nhầm lẫn.

Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak tìm hiểu tổng quan về cấu trúc after trong tiếng Anh nhé.

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Cải thiện ngay
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
loading

Cấu trúc after trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc after trong tiếng Anh có nghĩa là “sau đó, sau khi”. After đóng vai trò là một giới từ hoặc liên từ trong câu, dùng để chỉ thời gian hoặc trình tự các sự việc xảy ra.

Ví dụ:

 • She was rewarded after completing the assigned work well. (Cô ấy được khen thưởng sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao).
 • After she left, he regretted not keeping her. (Sau khi cô ấy rời đi, anh ta đã hối hận vì không níu giữ cô lại).

Cấu trúc after và cách dùng cụ thể

Công thức chung của cấu trúc after là: Mệnh đề 1 + after + mệnh đề 2. Cụ thể cho từng trường hợp như sau:

1. After + quá khứ hoàn thành + quá khứ đơn

Cấu trúc After trong trường hợp này được dùng để miêu tả về một hành động xảy ra sau khi một hành động khác kết thúc. Hành động kết thúc chia thì quá khứ hoàn thành, hành động diễn ra sau chia thì quá khứ đơn.

Cấu trúc:

After + S + V3/ed (quá khứ hoàn thành) + S + V2/ed (quá khứ đơn)

Ví dụ:

 • After I had done my homework, I played football with my friends. (Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi đã chơi đá bóng cùng bạn bè
 • My mother went home after she had finished work at the office. (Mẹ tôi về nhà ngay sau khi bà ấy làm xong việc ở văn phòng.)
Cấu trúc after trong tiếng Anh

2. After + quá khứ đơn + hiện tại đơn

Cấu trúc afetr dùng để diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ và để lại kết quả ở hiện tại. Hành động đã xảy ra chia thì quá khứ đơn, hành động thể hiện kết quả ở hiện tại được chia theo thì hiện tại đơn.

Cấu trúc: 

After + S + V2/ed (quá khứ đơn) + S + V1 (hiện tại đơn)

 Ví dụ:

After I found a new job, I felt happier and more fulfilled.

→ Sau khi tôi tìm được một công việc mới, tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn.

Mua ELSA Pro

3. After + quá khứ đơn + quá khứ đơn

Trong trường hợp này, cấu trúc after dùng để diễn tả 1 hành động xảy ra và đã kết thúc ở quá khứ.

Cấu trúc: 

After + S + V2/ed (quá khứ đơn) + S + V2/ed (quá khứ đơn)

Ví dụ:

 • After we discussed for 2 hours, we solved our problem. (Sau khi thảo luận trong vòng 2 giờ, chúng tôi đã giải quyết được vấn đề)
 • After she came to visit me, we had dinner together. (Sau cô ấy đến thăm tôi, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau.)

4. After + hiện tại hoàn thành/hiện tại đơn + tương lai đơn

Cấu trúc after dùng để diễn tả 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai. Hành động xảy ra trước được chia ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành, hành động xảy ra sau được chia ở thì tương lai đơn.

Cấu trúc: 

After + S + V1 (hiện tại đơn) + S + will + V-inf (tương lai đơn)
After + S + have/has + V3/ed (hiện tại hoàn thành) + S + will + V-inf (tương lai đơn)
Cấu trúc After + present perfect/simple present + simple future

Ví dụ:

 • After I’ve spoken to them, I’ll call you. (Sau khi nói chuyện với họ, mình sẽ gọi điện cho cậu.)
 • After she has booked the airline ticket, she will go to Thailand. (Sau khi đặt vé máy bay, cô ấy sẽ bay đến Thái Lan.)
 • After they have completed their research, they will present their findings. (Sau khi họ hoàn thành nghiên cứu, họ sẽ trình bày những phát hiện của mình.)
 • We will rebuild everything after the storm passed. (Chúng ta sẽ xây dựng lại mọi thứ sau khi cơn bão qua đi.)

5. After + V-ing

Cấu trúc After + V-ing có nghĩa “sau khi làm gì đó”, dùng để liên kết 2 vế cùng chủ ngữ với nhau. 

Cấu trúc: 

After + V-ing + O, S + V + O

Ví dụ: After graduating from university, he will work for a multinational corporation. (Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy sẽ làm việc tại một công ty đa quốc gia.)

→ After he graduates from university, he will work for a multinational corporation.

*Lưu ý:

 • Nếu mệnh đề after + V-ing đứng đầu câu thì sẽ được ngăn cách với mệnh đề sau bằng dấu phẩy.
 • Trường hợp 2 mệnh đề trong câu có chung 1 chủ ngữ thì mới được giản lược và sử dụng cấu trúc after + V-ing.

>> Xem thêm bài viết cùng chủ đề:

Những cụm từ đi với after

After vừa là giới từ vừa là liên từ trong tiếng Anh nên thường được đi kèm với cụm từ khác để tạo thành ngữ nghĩa, sắc thái khác. Dưới đây là những cụm từ, phrasal verb phổ biến thường đi với after:

 • Be after sb/sth: Mong muốn tìm kiếm ai đó, điều gì đó.
 • Go after sb/sth: Đuổi theo/Đi theo ai, cái gì.
 • After all (idiom): Sau những gì đã xảy ra.
 • Take after sb: Giống ai đó.
 • Run after sb: Đuổi theo ai đó.
 • Ring after: Gọi lại sau.
 • Look after: Chăm sóc.
 • Ask after: Hỏi thăm sức khoẻ.

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc after

Lưu ý Ví dụ
Ngoài after còn có một số liên từ chỉ thời gian khác: as, when, since, while …

→ Mỗi liên từ sẽ có cách sử dụng khác nhau. 
I will travel to America as soon as I win the lottery.

→ Tôi sẽ du lịch Mỹ ngay khi tôi trúng số
Mệnh đề after đóng vai trò là mệnh đề trạng từ chỉ thời gianI was watching TV after I went home yesterday.

Ngày hôm qua, tôi đã xem TV sau khi tôi về nhà.
Mệnh đề đi kèm với after có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu. 

→ Đứng đầu câu: Phải thêm dấu “,” ở giữa hai mệnh đề. 
Quan phoned me immediately after I left him a message.

= After I left Quan a message, he phoned me immediately. 

→ Sau khi tôi để lại lời nhắn cho Quân, anh ấy đã gọi lại cho tôi ngay lập tức.
Không dùng thì tương lai đơn hoặc tương lai gần trong các mệnh đề chứa after. After Sarah will have a new boyfriend, she takes him to me for an introduction. → SAI

After Sarah has a new boyfriend, she will take him to me for an introduction. → ĐÚNG

→ Sau khi Sarah có bạn trai mới, cô ấy sẽ dẫn anh ấy đến giới thiệu với tôi
Lưu ý khi sử dụng cấu trúc after

>> Có thể bạn quan tâm:

Học tiếng anh hiệu quả cùng ELSA Pro
Luyện tập theo chủ đề yêu thích và lộ trình học được cá nhân hóa giúp kỹ năng của bạn được cải thiện nhanh chóng

Bài tập vận dụng cấu trúc after trong tiếng Anh

Bài 1: Chia thì đúng với các động từ trong ngoặc

1. They (come) ………….. back home after they (finish) ………… their work.

2. After David (go)…………. home, we arrived.

3. I watched a movie after I …….(complete) my homework.

4. After my father (finish)………. his work, we came back home.

5. After Lan …………….. (eat) the cake, Lan began to feel sick.

Bài tập 2: Vận dụng các công thức ở trên, bạn hãy hoàn thành các câu sau:

Câu hỏi Đáp án
1. The firemen _________ after we had already put the fire out.A. arrive

B. will arrive

C.  arrived
2. After Jim _________ the work, the manager came back.A. finishes

B. finished

C. had finished
3. Philip _________ after I had already gone to bed.A. telephones

B. telephoned

C. had telephoned
4 After everything _________, they quarreled over dishonesty.A. happened

B. will happen

C. happens
5. It always goes like this: After she _________ she’s in the wrong, I apologize to her.A. realizes

B. realized

C. had realized

Bài tập 3: Tìm lỗi sai và sửa lại các câu sau

1. After they has finished the test, they went home.

2. After Adam drove too fast, he causes an accident.

3. After we had finish our test, we handed in for the teacher.

4. After we had done the payment, we go to restaurant.

5. After he won the match, he will have a party.

Bài tập vận dụng cấu trúc After trong tiếng Anh

ĐÁP ÁN

Bài 1: 

1came và had finished
2had gone
3had completed
4finished
5had eaten

Bài tập 2: 

1. C2. C3. B4. A5. A

Bài 3: Viết lại câu đúng như sau:

1. After they had finished the test, they went home.

2. After Adam drives too fast, he causes an accident.

3. After we had finished our test, we handed in for the teacher.

4. After we had made the payment, we went to the restaurant.

5. After he wins the match, he will have a party.

Xem thêm:

Cấu trúc after là cấu trúc quan trọng thường được sử dụng trong văn viết lẫn giao tiếp hàng ngày. Hy vọng thông qua những kiến thức mà ELSA Speak đã tổng hợp trên đây có thể giúp bạn sử dụng cấu trúc này một cách chính xác nhất. 

1. Sau after là gì?

Trong tiếng Anh, động từ đứng sau after sẽ được chia ở dạng V-ing nhằm diễn tả ý nghĩa “sau khi làm gì đó”. Ví dụ: She was rewarded after completing the assigned work well. (Cô ấy được khen thưởng sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao).

2. Công thức after trong tiếng Anh

Cấu trúc after + quá khứ hoàn thành + quá khứ đơn dùng để diễn tả 1 hành động hành động xảy ra sau khi một hành động khác kết thúc. Hành động đã kết thúc chia thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect), hành động diễn ra sau đó chia ở thì quá khứ đơn (Past Simple).

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RELATED POSTS
Top 10 app luyện phát âm tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Top 10 app luyện phát âm tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Mục lục hiện 1. Phần mềm luyện phát âm tiếng Anh ELSA Speak 2. Ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh TALK IT 3. Phần mềm chỉnh phát âm tiếng Anh CoolSpeak 4. App luyện phát âm tiếng Anh miễn phí – Memrise 5. Ứng dụng dạy phát âm tiếng Anh chuẩn Pronunciation Power 6. […]

Đảo ngữ là gì? Công thức, cấu trúc và bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh

Đảo ngữ là gì? Công thức, cấu trúc và bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh

Mục lục hiện 1. Đảo ngữ là gì? 2. Cấu trúc câu đảo ngữ trong tiếng Anh 3. Đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất 4. Đảo ngữ với cấu trúc No sooner… than và Hardly… when 5. Đảo ngữ với cấu trúc Not only… but also 6. Đảo ngữ với cụm từ phủ […]

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Mục lục hiện 1. Thì hiện tại đơn – Simple present tense 2. Khái niệm 3. Công thức 4. Cách dùng 5. Dấu hiệu nhận biết 6. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense 7. Khái niệm 8. Cấu trúc 9. Cách dùng 10. Dấu hiệu nhận biết 11. Thì hiện tại hoàn […]

ELSA Pro trọn đời
ELSA Pro trọn đời

Giá gốc: 10,995,000 VND

2,195,000 VND

Nhập mã VNM24LT giảm thêm 350K

Mua ngay
ELSA Pro 1 năm
ELSA Pro 1 năm

Giá gốc: 1,095,000 VND

985,000 VND

Nhập mã OP30 giảm thêm 30K

Mua ngay
GIẢM 83% GÓI ELSA PRO TRỌN ĐỜI
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com