Phân biệt cấu trúc Despite, In Spite Of, Though, Although và Even Though chỉ trong 5 phút

Phân biệt cấu trúc Despite, In Spite Of, Though, Although và Even Though chỉ trong 5 phút

Despite, In spite of, Although, Though, Even though nghĩa là “mặc dù”, là những liên từ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh. Tuy nghĩa giống nhau nhưng cấu trúc ngữ pháp của chúng lại rất khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak tìm hiểu cấu trúc Despite và so sánh với In Spite of, Although, Though, Even though nhé.

Despite trong tiếng Anh là gì?

Despite trong tiếng Anh mang nghĩa “mặc dù”, “bất kể”, mục đích làm tăng sự tương phản giữa 2 vế trong một câu. 

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Cải thiện ngay
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
loading

Ví dụ: 

 • Our vacation was a lot of fun, despite the cold weather. (Kỳ nghỉ của chúng tớ rất vui vẻ, bất chấp thời tiết lạnh giá.)
 • Despite being busy, he still came to my graduation ceremony. (Dù bận rộn nhưng anh ấy vẫn đến dự buổi lễ tốt nghiệp của tôi.)

Những từ/cụm từ đồng nghĩa với Despite: 

regardless of

/rɪˈgɑːdlɪs ɒv/
notwithstanding

/ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/
irrespective of 

/ˌɪrɪsˈpɛktɪv ɒv/
even with

/ˈiːvən wɪð/
undeterred by

/ˌʌndɪˈtɜːd baɪ/
in defiance of 

/ɪn dɪˈfaɪəns ɒv/
without regard to

/wɪˈðaʊt rɪˈgɑːd tuː/
yet

/jɛt/
scorn

skɔːn/
while

/waɪl/
in the face of

/ɪn ðə feɪs ɒv/
against

/əˈgɛnst/
in contempt of

/ɪn kənˈtɛmpt ɒv/
whereas

/weərˈæz/
even if 

/ˈiːvən ɪf/
granting

/ˈgrɑːntɪŋ/
even supposing

/ˈiːvən səˈpəʊzɪŋ/
despite the fact 

/dɪsˈpaɪt ðə fækt/
supposing

/səˈpəʊzɪŋ/
granting all this

/ˈgrɑːntɪŋ ɔːl ðɪs/

Điểm chung của cấu trúc Despite, In spite of, Though, Although và Even Though

Điểm chung của các liên từ này là đều diễn đạt ý nghĩa “dù…”, “mặc dù…”. Nói một cách chi tiết hơn, các liên từ này đều thể hiện sự tương phản giữa 2 mệnh đề: Bất chấp sự tồn tại của tình trạng A, thì tình trạng B cũng không bị ảnh hưởng.

Ví dụ:

 • Although/Though/Even though there was destitution, the soldiers and officers went on living just as usual. (Mặc dù rất túng thiếu nhưng những người lính và sĩ quan vẫn duy trì cuộc sống bình thường.)
 • Despite this destitution, the soldiers and officers went on living just as usual. (Bất chấp sự túng thiếu, những người lính và sĩ quan vẫn duy trì cuộc sống bình thường.)

Hai câu trên khác nhau về cấu trúc nhưng đều diễn tả sự đối lập ở 2 mệnh đề: “sự túng thiếu” cũng không làm ảnh hưởng đến – “cuộc sống của binh lính và sĩ quan”.

Cấu trúc Despite trong tiếng Anh

Cấu trúc Despite và In Spite Of trong tiếng Anh

Sau liên từ Despite và In spite of luôn là danh từ, cụm danh từ hoặc động từ V-ing. 

Despite/In spite of + N/V-ing, mệnh đề

= Mệnh đề + Despite/In spite of + N/V-ing

Ví dụ: 

 • Henry made it to the airport on time, despite getting lost on the way. (Henry vẫn tới sân bay đúng giờ mặc dù đã lạc đường.)
 • Despite the heavy rain, they still decided to go to the movies. (Mặc dù mưa lớn, họ vẫn quyết định đi xem phim)

Lưu ý:

Despite và In spite of + “the fact that” sẽ tạo thành 1 mệnh đề trạng ngữ, đi với mệnh đề chính của câu. Cấu trúc như sau:

Despite/In spite of + the fact that + mệnh đề 1, mệnh đề 2

= Mệnh đề 1 + Despite/In spite of + the fact that + mệnh đề 2

Ví dụ: 

 • Elly bought a new car despite the fact that she already has one. (Elly đã mua một chiếc xe mới, mặc dù thực tế là cô ấy đã có 1 chiếc trước đó)
 • In spite of the fact that it was late at night, there were several local restaurants open. (Mặc dù thực tế là đã khuya rồi, vẫn có một vài nhà hàng địa phương còn mở cửa)

>> Xem thêm:

Cấu trúc Although, Though, Even Though trong tiếng Anh

Nếu như đi sau Despite và In spite of là danh từ, cụm danh từ hoặc động từ V-ing thì đi kèm với Although/Though/Even Thoughmột mệnh đề

Although/Though/Even though + mệnh đề 1, mệnh đề 2

= Mệnh đề 1 +  Although/Though/Even though + mệnh đề 2

Ví dụ: 

 • Although Miki was far away, she could see that Jacob was watching her. (Mặc dù Miki ở rất xa nhưng cô ấy vẫn có thể thấy Jacob đang quan sát mình.)
 • Even though Mark was very sleepy, he still helped me finish the report. (Mặc dù Mark rất buồn ngủ, anh ấy vẫn giúp tôi hoàn thành bản báo cáo.)
 • Though this shirt was beautiful, it didn’t fit the party’s dress code. (Mặc dù chiếc áo này rất đẹp, nhưng nó không phù hợp với quy định về trang phục của bữa tiệc.)

Cách chuyển đổi cấu trúc Though và Despite trong câu

1. Nếu chủ ngữ là: N + Be + Adj

→ Đưa tính từ đặt trước danh từ và bỏ động từ to be

Cấu trúcThough + danh từ + to be + tính từDespite + tính từ + danh từ
Ví dụThough the weather was bad, Lamy still went out. Despite the bad weather, Lamy still went out. 

⟶  Mặc cho thời tiết xấu, Lamy vẫn ra ngoài. 

2. Nếu 2 mệnh đề có chung chủ ngữ

→ Bỏ chủ ngữ, động từ thêm “-ing”.

Cấu trúcMệnh đề 1 +  although +  Mệnh đề 2Mệnh đề + despite/in spite of + V-ing
Ví dụSam couldn’t sleep, although she felt tired.Sam couldn’t sleep despite feeling tired.

⟶   Mặc dù rất mệt nhưng Sam vẫn chẳng thể ngủ được. 

3. Nếu mệnh đề là: Đại từ + Be + Tính từ

→ Đổi đại từ thành đại từ sở hữu, đổi tính từ thành danh từ và lược bỏ to be.

Cấu trúcAlthough/Though + đại từ + to be + tính từDespite + đại từ sở hữu + danh từ 
Ví dụHe still loves her although her habits are bad.He still loves her, despite her bad habits.


Anh vẫn yêu cô ấy, bất chấp mọi tính xấu của cô.
Cách chuyển đổi cấu trúc Despite và Though

Bài tập vận dụng và đáp án chi tiết

Bài 1: Điền “Although/In spite of/Despite” vào chỗ trống

1. They liked their camping holiday, ……………. of the rain.

2. My father decided to buy the car ……………. he didn’t really have enough money.

3. ……………. his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside ……………. of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted ……………. of not understanding anything.

6. Salim wnet to school alone, ……………. she knew that it was very unsafe.

7. ……………. the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. ……………. she was very sick, she still try to complete this job.

9. ……………. Land and Mike went to university together, they weren’t close friend.

10. ……………. her illness, she must go to school.

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

→ ……………………………………………………………………………………….

2. Her brother really enjoys this job, although the salary is very low.

→ ……………………………………………………………………………………….

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

→ ……………………………………………………………………………………….

4. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

→ ……………………………………………………………………………………….

5. The film poster is wonderful. I don’t like to see it.

→ ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN 

Bài 1: 

1. In spite2. Although3. Despite4. In spite5. In spite
6. Although7. Despite8. Although9. Although10. Despite

Bài 2:

1. Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Her brother really enjoys this job despite the low salary.

3. Although she behaves unkindly, we still love her.

4. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

5. Although the film poster is wonderful, I don’t like to see it.

Ngoài những bài tập vận dụng trên, bạn hãy luyện tập mỗi ngày cùng ứng dụng ELSA Speak để phát triển kỹ năng tiếng Anh toàn diện nhé. Nhờ công nghệ A.I tân tiến, ELSA Speak có thể nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm ngay tức thì.

Đăng ký ELSA Pro luyện nói tiếng Anh

Thông qua những mẫu câu, đoạn hội thoại từ 192 chủ đề khác nhau, bạn sẽ ôn tập được nhiều điểm ngữ pháp quan trọng. Từ đó, vừa nâng cao kỹ năng giao tiếp, vừa chinh phục những cấu trúc câu “khó nhằn” trong tiếng Anh.

Đặc biệt, bạn sẽ được học tiếng Anh 1 kèm 1 với trợ lý ảo ELSA. Người dùng được thiết kế lộ trình học riêng biệt, dựa trên kết quả bài kiểm tra đầu vào. Vậy thì còn chờ gì mà không đăng ký ELSA Pro để “nói tiếng Anh như gió” ngay hôm nay.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RELATED POSTS
Top 10 app luyện phát âm tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Top 10 app luyện phát âm tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Mục lục hiện 1. Phần mềm luyện phát âm tiếng Anh ELSA Speak 2. Ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh TALK IT 3. Phần mềm chỉnh phát âm tiếng Anh CoolSpeak 4. App luyện phát âm tiếng Anh miễn phí – Memrise 5. Ứng dụng dạy phát âm tiếng Anh chuẩn Pronunciation Power 6. […]

Đảo ngữ là gì? Công thức, cấu trúc và bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh

Đảo ngữ là gì? Công thức, cấu trúc và bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh

Mục lục hiện 1. Đảo ngữ là gì? 2. Cấu trúc câu đảo ngữ trong tiếng Anh 3. Đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất 4. Đảo ngữ với cấu trúc No sooner… than và Hardly… when 5. Đảo ngữ với cấu trúc Not only… but also 6. Đảo ngữ với cụm từ phủ […]

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Mục lục hiện 1. Thì hiện tại đơn – Simple present tense 2. Khái niệm 3. Công thức 4. Cách dùng 5. Dấu hiệu nhận biết 6. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense 7. Khái niệm 8. Cấu trúc 9. Cách dùng 10. Dấu hiệu nhận biết 11. Thì hiện tại hoàn […]

ELSA Pro trọn đời
ELSA Pro trọn đời

Giá gốc: 10,995,000 VND

2,195,000 VND

Nhập mã VNM24LT giảm thêm 350K

Mua ngay
ELSA Pro 1 năm
ELSA Pro 1 năm

Giá gốc: 1,095,000 VND

985,000 VND

Nhập mã OP30 giảm thêm 30K

Mua ngay
GIẢM 83% GÓI ELSA PRO TRỌN ĐỜI
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com