12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Mục lục hiện

Các thì cơ bản trong tiếng Anh là kiến thức cơ bản mà người học tiếng Anh bắt buộc phải ghi nhớ để có thể học tốt, sử dụng và giao tiếp được bằng ngôn ngữ này. ELSA Speak sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các thì trong tiếng Anh qua nội dung được chia sẻ dưới đây. 

1. Thì hiện tại đơn – Simple present tense

Khái niệm 

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả sự việc, sự vật, hành động diễn ra hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, khả năng.

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Cải thiện ngay
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
loading

Công thức thì hiện tại đơn

Loại câuĐối với động từ thườngĐối với động từ “to be”
Câu khẳng địnhS + V (s/es) + OS + be (am/is/are) + O
Câu phủ địnhS + do not/does not + V_infS + be (am/is/are) + not + O
Câu nghi vấnDo/Does + S + V_inf?Am/is/are + S + O?
Ví dụ– I miss you! (Anh nhớ em).- We don’t come back.(Chúng tôi không quay trở lại).– Do you miss her? (Cậu có nhớ cô ấy không)?– I am a student. (Tôi là một sinh viên).– I am not a student. (Tôi không phải là sinh viên).– Are you a student? (Bạn có phải là sinh viên không)?

Cách dùng thì hiện tại đơn

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên

Ví dụ: The sun rises in the East and sets in the West.(Mặt trời mọc hướng Đông và lặn ở hướng Tây)

 • Thì hiện tại đơn diễn tả thói quen, tính chất lặp lại của hành động, sự việc ở hiện tại

Ví dụ: I usually go to school at 8 am. (Tôi thường đi học lúc 8 giờ sáng).

 • Thì hiện tại đơn diễn tả lịch trình, thời gian biểu cho một sự việc nào đó

Ví dụ: Our lesson starts at 8 am. (Giờ học của chúng tôi bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng).

 • Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người

Ví dụ: He plays guitar very well. (Anh ấy chơi đàn guitar rất giỏi.)

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một kế hoạch trong tương lai đã được sắp xếp, đặc biệt là việc di chuyển.

Ví dụ: The bus leaves at 6 am tomorrow (Xe buýt khởi hành lúc 6 giờ sáng ngày mai.)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Trong câu hiện tại đơn thường xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất như: 

 • Every day/week/month…: mỗi ngày/tuần/tháng
 • Often, usually, frequently: thường
 • Sometimes, occasionally: thỉnh thoảng
 • Always, constantly: luôn luôn
 • Seldom, rarely: hiếm khi
Các thì cơ bản trong tiếng Anh

Xem thêm:

2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense

Khái niệm

Thì hiện tại tiếp diễn hay present continuous tense được dùng để diễn tả hành động đang diễn ra xung quanh hoặc ở ngay thời điểm nói, và vẫn chưa chấm dứt. 

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

 • Câu khẳng định: S + am/are/is + V-ing + …

Ví dụ: He is cooking dinner. (Anh ấy đang nấu bữa tối.)

 • Câu phủ định: S + am/are/is not + V-ing…

Ví dụ: She is not watching TV right now. (Cô ấy đang không xem TV ngay bây giờ.)

 • Câu nghi vấn: Am/are/is + S + V-ing + …

Ví dụ: Is it raining outside? (Ngoài trời đang mưa hả?)

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

 • Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói

Ví dụ: We are watching TV now. (Lúc này chúng tôi đang xem ti vi).

 • Diễn tả hành động sẽ xảy ra ở tương lai theo đúng kế hoạch

Ví dụ: My flight is landing down at 1 pm. (Chuyến bay của tôi sẽ hạ cánh lúc 1 giờ chiều).

 • Diễn tả sự khó chịu, phàn nàn về một vấn đề gì đó thường xảy ra. Trong câu luôn có xuất hiện của trạng từ tần suất “always”.

Ví dụ: My neighbors are always playing loud music late at night (Những người hàng xóm của tôi luôn bật nhạc rất to vào đêm khuya).

 • Diễn tả lời đề nghị, mệnh lệnh hoặc cảnh báo

Ví dụ: Don’t leave the window open! It’s raining outside. (Đóng cửa sổ lại đi! Trời đang mưa đấy)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Trong thì hiện tại tiếp diễn chứa các từ/cụm từ sau:

 • Now: bây giờ
 • Right now: ngay bây giờ
 • At the moment: lúc này
 • At present: hiện tại
 • Listen!: nghe kìa
 • Look!: nhìn kìa
 • Watch out!: cẩn thận kìa
 • Be quiet!: Im lặng nào

Xem thêm: 

Thì hiện tai tiếp diễn trong tiếng Anh

3. Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense

Khái niệm

Thì hiện tại hoàn thành hay present perfect tense dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, nhưng còn tiếp diễn tới hiện tại, có ảnh hưởng và tác động tới hiện tại.

Công thức thì hiện tại hoàn thành

 • Câu khẳng định: S + have/has + Ved/3 + O

Ví dụ: I have studied English for five years. (Tôi đã học tiếng Anh được năm năm rồi)

 • Câu phủ định: S + have/has not + Ved/3 + O

Ví dụ: She has not finished her homework yet. (Cô ấy vẫn chưa làm xong bài tập về nhà)

 • Câu nghi vấn: Have/has + S + Ved/3 + O?

Ví dụ: Have you visited Hanoi before? (Bạn đã từng đến Hà Nội chưa?)

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

 • Diễn tả hành động đã xảy ra từ quá khứ nhưng vẫn tiếp tục kéo dài tới hiện tại và thậm chí cả tương lai.

Ví dụ: I have worked as a tour operator for 10 years. (Tôi đã làm điều hành tour 10 năm rồi).

 • Diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc ở quá khứ nhưng có tác động thời hiện tại và thời gian xảy ra không được đề cập cụ thể.

Ví dụ: I have met him. (Tôi đã gặp anh ta).

 • Diễn tả hành động vừa mới xảy ra gần đây

Ví dụ: I have just finished eating my lunch. (Tôi vừa mới ăn xong bữa trưa.)

 • Diễn tả trải nghiệm, kinh nghiệm

Ví dụ: This is the first time I have ever tried sushi. (Đây là lần đầu tiên tôi thử ăn sushi.)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Trong thì hiện tại hoàn thành chứa các các từ/cụm từ sau:

 • Just = Recently = Lately: gần đây, vừa mới
 • Already: rồi
 • Before: trước đây
 • Never: chưa bao giờ
 • Ever: từng
 • Yet: chưa
 • For + khoảng thời gian: for 4 years, for a long time, for a month…
 • Since+ mốc thời gian cụ thể: since 2021, since January…
 • The first / second … time: lần đầu tiên, lần thứ hai…
 • So far = Until now = Up to now = Up to the present: cho đến bây giờ
Mua ELSA Pro

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present perfect continuous tense

Khái niệm

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay present perfect continuous được sử dụng để chỉ các hành động, sự việc đã được bắt đầu từ trong quá khứ, và vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại, tại thời điểm nói và có thể tiếp tục diễn ra ở tương lai. 

Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Câu khẳng định: S + have/has been + V-ing

Ví dụ: We have been studying English for 3 months. (Chúng tôi đã học tiếng Anh được 3 tháng.)

 • Câu phủ định: S + have/has not been + V-ing

Ví dụ: I have not been feeling well today. (Tôi không khỏe lắm hôm nay.)

 • Câu nghi vấn: Have/has + S + been + V-ing

Ví dụ: Have you been studying for the exam?(Bạn đã học bài thi chưa?)

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Diễn tả hành động liên tục xảy ra ở quá khứ và kéo dài tới hiện tại

Ví dụ: I have been living in Phu Quoc for 2 years. (Tôi sống ở Phú quốc được 2 năm).

 • Diễn tả hành động chỉ vừa mới kết thúc, mục đích nhằm nếu ra kết quả/ hậu quả của hành động đó.

Ví dụ: The kids are exhausted because they have been playing outside all afternoon.(Bọn trẻ mệt kiệt sức vì mải chơi bên ngoài cả chiều)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trong thì hiện tại tiếp diễn chứa các từ/cụm từ sau:

 • All day, all week, all month: cả ngày/tuần/tháng
 • Since, for

5. Thì quá khứ đơn – Past simple tense

Khái niệm

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả sự việc/hành động diễn ra và đã kết thúc trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ đơn

 • Câu khẳng định: S + Ved + O

Ví dụ: They studied abroad last year. (Họ đã học ở nước ngoài năm ngoái.)

 • Câu phủ định: S + did not + V-infinitive + O

Ví dụ: She did not finish her homework on time.(Cô ấy không hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn.)

 • Câu nghi vấn: Did + S + V-infinitive + O

Ví dụ: Did they enjoy the concert last night?(Họ có vui vẻ trong buổi hòa nhạc tối qua không?)

Cách dùng thì quá khứ đơn

 • Diễn tả hành động đã xảy và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: She visited her grandparents last weekend.(Cô ấy đã ghé thăm ông bà vào cuối tuần trước.)

 • Diễn tả chuỗi hành động xảy ra liên tiếp ở quá khứ

Ví dụ:  During the weekend, I cleaned the house, did laundry, and went grocery shopping.(Cuối tuần vừa rồi, tôi đã dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và đi chợ.)

 • Diễn tả 1 hành động xen vào 1 hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ: While she was reading a book, her phone suddenly rang.(Trong lúc cô ấy đang đọc sách thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.)

 • Dùng trong câu điều kiện loại 2

Ví dụ: If you worked hard, you could have been promoted. (Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể đã được thăng chức.)

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Trong thì quá khứ đơn thường xuất hiện trạng từ chỉ thời gian quá khứ như:

 • Yesterday: hôm qua
 • Last night/week/month/year: tối qua/tuần trước/tháng trước/năm trước
 • ago
Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh

6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense

Khái niệm

Quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra trong quá khứ hoặc hai hành động đang diễn ra đồng thời trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ tiếp diễn

 • Câu khẳng định: S + were/was + V-ing…

Ví dụ: I was working at the office at 6 pm. (Tôi đang làm việc ở văn phòng lúc 6 giờ tối.)

 • Câu phủ định: S + was/were not + V-ing…

Ví dụ: I was not working at the office at 6 pm. (Tôi đang không làm việc ở văn phòng lúc 6 giờ tối.)

 • Câu nghi vấn: Was/were + S + V-ing…

Ví dụ: Were you working at the office at 6 pm? (Bạn có đang làm việc ở văn phòng lúc 6 giờ tối không?)

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

 • Diễn tả hành động đang diễn ra ở một thời điểm quá khứ

Ví dụ: Yesterday, I was watching TV at 9 pm. (Hôm qua lúc 9 giờ tối, tôi đang xem tivi).

 • Diễn tả hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen vào tại thời điểm trong quá khứ.

Ví dụ: I was working when my mother asked me to go out. (Tôi đang làm việc thì mẹ tôi kêu tôi đi ra ngoài).

 • Diễn tả những hành động xảy ra song song 

Ví dụ: While Lisa was writing letter, Tom was playing game. (Trong khi Lisa đang viết thư thì Tom đang chơi game.)

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Các trạng từ thường đi với thì quá khứ tiếp diễn là:

 • At + Giờ + Thời gian trong quá khứ (at 10 o’clock last night, …)
 • At this time + Thời gian trong quá khứ (at this time two days ago, …)
 • In + Năm (in 1999, in 2020)
 • In the past (trong quá khứ)

Xem thêm: Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) từ cơ bản đến nâng cao

Học tiếng anh hiệu quả cùng ELSA Pro
Luyện tập theo chủ đề yêu thích và lộ trình học được cá nhân hóa giúp kỹ năng của bạn được cải thiện nhanh chóng

7. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense

Khái niệm

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một sự việc, hành động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Trong câu, hành động nào diễn ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành, hành động diễn ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành

 • Câu khẳng định: S + had + V3/ed + O

Ví dụ: Mary had done all the housework before her mom arrived. (Mary đã làm xong tất cả việc nhà trước khi mẹ cô ấy về).

 • Câu phủ định: S + had + not + V3/ed + O

Ví dụ: Jim hadn’t left the office when I came. (Jim chưa rời khỏi văn phòng khi tôi đến).

 • Câu nghi vấn: Had + S + V3/ed + O?

Ví dụ: Had the party ended when she came? (Có phải bữa tiệc đã kết thúc khi cô ấy đến không?)

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

 • Dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã được hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ.

Ví dụ: Mike had left Da Nang by 4:00 PM. (Mike đã rời Đà Nẵng lúc 4 giờ).

 • Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra trước một hành động khác đã kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: I had finished all my work before I went home. (Tôi đã hoàn thành tất cả mọi việc trước khi về nhà).

 • Dùng trong câu điều kiện loại 3

Ví dụ: If you worked hard, you would have been promoted. (Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn đã được thăng chức rồi.)

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

Trong thì quá khứ hoàn thành chứa các từ/cụm từ sau:

 • Before: Trước
 • After: Sau
 • Until: Cho đến khi, cho đến lúc
 • By the time: Vào lúc, Đến lúc ..
 • When by, for, as soon as: Khi, ngay khi,..
 • By the end of + time in past: Đến cuối..

Xem thêm: Trọng tâm bài tập thì quá khứ hoàn thành, có đáp án chi tiết

8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense

Khái niệm

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một quá trình xảy ra hành động, trước khi có một hành động khác xảy ra trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • Câu khẳng định: S + had been + V-ing + O

Ví dụ: My father has been working on the field before It was raining. (Bố tôi đã làm việc trên cánh đồng trước khi trời đổ mưa).

 • Câu phủ định: S + had + not + been + V-ing + O

Ví dụ: Ann hadn’t been watching a movie when I came. (Ann đã không xem tivi khi tôi đến).

 • Câu nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?

Ví dụ: Had she been singing before I came? (Có phải cô ấy đã hát trước khi tôi đến không)?

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ: Nam had been learning math before his mom asked him to. (Nam đã học toán trước khi mẹ yêu cầu).

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: Jim had been playing football for an hour until 7 PM. (Jim đã chơi bóng đá cả giờ đồng hồ cho đến 7 giờ tối).

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Trong thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ xuất hiện các từ như by the time, before, after, until then, since, for,…

9. Thì tương lai đơn – Simple future tense

Khái niệm

Thì tương lai đơn dùng để diễn tả một hành động nhưng không có dự định trước. Đây là hành động được quyết định ngay tại thời điểm nói.

Công thức thì tương lai đơn

 • Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O

Ví dụ: Ann will go to Da Nang this weekend. (Ann sẽ đi Đà Nẵng cuối tuần này).

 • Câu phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O

Ví dụ: Ann will not go to Da Nang this weekend. (Ann sẽ không đi Đà Nẵng cuối tuần này).

 • Câu nghi vấn: Shall/will + S + V(infinitive) + O?

Ví dụ: Will Ann go to Da Nang this weekend? (Ann sẽ đi Đà Nẵng cuối tuần này đúng không?)

Cách dùng thì tương lai đơn

 • Trong các thì trong tiếng Anh, thì tương lai đơn được dùng để diễn tả một dự đoán không dựa trên cơ sở xác thực.

Ví dụ: I think it will be raining today. (Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ mưa).

 • Diễn tả một dự định xảy ra đột xuất trong lúc nói.

Ví dụ: I will buy that cake for you. (Mình sẽ mua cái bánh đó cho bạn).

 • Diễn tả một lời ngỏ ý, đề nghị, hứa hẹn…

Ví dụ: If you don’t stop doing that, I will not help you. (Nếu bạn không ngừng làm làm việc đó, tôi sẽ không giúp bạn).

 • Là mệnh đề chính trong câu điều kiện loại I.

Ví dụ: If you try, you will achieve that amount. (Nếu cố gắng bạn sẽ đạt được số tiền đó.)

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Trong thì tương lai đơn, sẽ xuất hiện các từ như:

 • Tomorrow: ngày mai
 • Next day: ngày kế tiếp
 • Next month: Tháng tới 
 • in + thời gian… 

Xem thêm: Trọn bộ 80 câu bài tập thì tương lai đơn [Có đáp án chi tiết]

10. Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense

Khái niệm

Thì tương lai tiếp diễn thường được dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ diễn ra vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

 • Câu khẳng định: S + will/shall + be + V-ing

Ví dụ: At 8 a.m. tomorrow, I will be cooking breakfast. (8h sáng mai, tôi sẽ đang nấu đồ ăn sáng).

 • Câu phủ định: S + will/shall + not + be + V-ing

Ví dụ: At 8 a.m. tomorrow, I won’t be at school. (8h sáng mai, tôi sẽ đang không ở trường).

 • Câu nghi vấn: Will/shall + S + be + V-ing?

Ví dụ: At 8 a.m. tomorrow, will you be cooking breakfast? (8h sáng mai, bạn sẽ đang nấu đồ ăn sáng phải không?)

Cách dùng thì tương lai tiếp diễn

 • Trong các thì trong tiếng Anh, thì tương lai tiếp diễn được dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai tại một thời điểm xác định.

Ví dụ: I will be going to the library at this time next Monday. (Tôi sẽ đến thư viện vào lúc này của thứ hai tới).

 • Ngoài ra, thì tương lai tiếp diễn còn dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có một hành động khác chen vào.

Ví dụ: I will be staying here when you come. (Tôi sẽ ở đây khi bạn đến).

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn

Trong thì tương lai tiếp diễn thường chứa các cụm từ như:

 • In the future: trong tương lai
 • Next time: Lần tới
 • Next year: năm tới
 • Next week: tuần tới

11. Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense

Khái niệm

Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động sẽ được hoàn thành trước thời điểm xác định trong tương lai.

Cấu trúc thì tương lai hoàn thành

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have + V3/ed

Ví dụ: Loan will have finished all her homework on Saturday. (Loan sẽ hoàn thành tất cả bài tập của cô ấy vào thứ bảy).

 • Câu phủ định: S + will/shall + not + have + V3/ed.

Ví dụ: Loan will not have finished all her homework on Saturday. (Loan sẽ không hoàn thành tất cả bài tập của cô ấy vào thứ bảy).

 • Câu nghi vấn: Will/shall + S + have + V3/ed

Ví dụ: Will Loan have finished all her homework on Saturday? (Loan sẽ hoàn thành tất cả các bài tập của cô ấy vào thứ bảy chứ?)

Cách dùng thì tương lai hoàn thành

 • Dùng để diễn tả một hành động sẽ được hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ: Nam will have stayed at home by 11 PM. (Nam sẽ ở nhà trước 11 giờ tối).

 • Dùng để diễn tả một hành động đã được hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai.

Ví dụ: I will have fixed the chair when my dad comes home. (Tôi sẽ sửa xong cái ghế khi bố về).

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

Trong thì tương lai hoàn thành chứa các từ sau:

 • By, before + thời gian tương lai
 • By the time …
 • By the end of +  thời gian trong tương lai

Học tiếng anh hiệu quả cùng ELSA Pro
Luyện tập theo chủ đề yêu thích và lộ trình học được cá nhân hóa giúp kỹ năng của bạn được cải thiện nhanh chóng

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future continuous tense

Khái niệm

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous Tense) được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự việc sẽ tiếp diễn và tiếp diễn liên tục đến một thời điểm trong tương lai.

Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O

Ví dụ: By the end of this month, I will have been learning English for 2 years. (Vào cuối tháng này, tôi sẽ đã học tiếng Anh được 2 năm.)

 • Câu phủ định: S + shall/will not + have + been + V-ing

Ví dụ: By the time I graduate from high school, I will not have been playing the piano for 10 years, but only for 8 years. (Vào lúc tôi tốt nghiệp trung học, tôi sẽ không đã chơi piano được 10 năm, mà chỉ mới được 8 năm.)

 • Câu nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

Ví dụ: How long will you have been working at this company by next July (Bạn sẽ đã làm việc ở công ty này được bao lâu vào tháng 7 tới?)

Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một hành động so với một hành động khác trong tương lai.

Ví dụ: By the time you visit my house, I will have been baking cakes for 1 hour. (Vào lúc bạn đến thăm nhà tôi, tôi sẽ đã làm bánh ngọt trong 1 tiếng.)

 • Ngoài ra, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn còn dùng để diễn tả một hành động, sự việc đang tiếp diễn kéo dài liên tục đến một thời điểm nhất định trong tương lai.

Ví dụ: By the end of this year, this project will have been running for 6 months. (Vào cuối năm nay, dự án này sẽ đã được triển khai được 6 tháng.)

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • by then: tính đến lúc đó
 • by this July,…: tính đến tháng 7 năm nay
 • by the end of this week/ month/ year: tính đến cuối tuần này/ tháng này/ năm này.
 • by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện tại đơn (by the time she comes back)
 • Ngoài ra, “When” cũng thường được sử dụng trong mệnh đề chỉ thời gian.
Cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Mẹo ghi nhớ các thì trong tiếng Anh nhanh chóng

Bảng tóm tắt công thức các thì cơ bản trong tiếng Anh

Thì hiện tại Thì quá khứThì tương lai
Hiện tại đơn
(+) S + V (s/es)
(-) S + don’t/doesn’t + V
(?) Do/Does + S + V?
Quá khứ đơn
(+) S + V-ed + O
(-) S + did not + V-infinitive + O
(?) Did + S + V-infinitive + O
Thì tương lai đơn
(+) S + shall/will + V(infinitive) + O
(-) S + shall/will + not + V(infinitive) + O
(?) Shall/will + S + V(infinitive) + O?
Hiện tại tiếp diễn
(+) S + am/is/are + V-ing + …
(-) S + am/is/are not + V-ing + …
(?) Am/Is/Are + S + V-ing + …?
Quá khứ tiếp diễn
(+) S + was/were + V-ing + …
(-) S + was/were not + V-ing + …
(?) Was/were + S + V-ing + …?
Thì tương lai tiếp diễn
(+) S + will/shall + be + V-ing
(-) S + will/shall + not + be + V-ing
(?) Will/shall + S + be + V-ing?
Hiện tại hoàn thành
(+) S + has/have + V3+ O
(-) S + has/have not + V3 + O
(?) Have/has + S + V3/ed + O?
Thì quá khứ hoàn thành
(+) S + had + V3/ed + O
(-) S + had + not + V3/ed + O
(?) Had + S + V3/ed + O?
Thì tương lai hoàn thành
(+) S + shall/will + have + V3/ed
(-) S + shall/will not + have + V3/ed
(?) Shall/Will + S + have + V3/ed?
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
(+) S + has/have + been + V-ing + O
(-) S + has/have not + been + V-ing + O
(?) Have/has + S + been + V-ing + O?
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
(+) S + had been + V_ing + O
(-) S + had + not + been + V_ing + O
(?) Had + S + been + V_ing + O? ​
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
(+) S + shall/will + have been + V-ing + O
(-) S + shall/will not + have + been + V-ing
(?) Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

Nhớ cách chia động từ của 12 thì trong tiếng Anh

Để ghi nhớ các thì trong tiếng Anh, việc đầu tiên bạn cần làm là nắm rõ cấu trúc các thì trong tiếng Anh cũng như cách sử dụng. Tiếp đến chính là cách chia các động từ phù hợp với từng thì. Đây chính là điểm mấu chốt giúp bạn nhận diện một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Bạn có thể tổng hợp theo cách sau:

 • Đối với các thì hiện tại: động từ, trợ động từ sẽ được chia ở dạng V1 trong bảng động từ bất quy tắc.
 • Đối với các thì quá khứ: động từ, trợ động từ sẽ được chia ở dạng V2 trong bảng động từ bất quy tắc.
 • Đối với các thì tương lai: cấu trúc sẽ luôn có “will” đi kèm.
 • Đối với các thì tiếp diễn: sẽ có tobe và V-ing trong câu.
 • Đối với các thì hoàn thành: sẽ có các trợ động từ have/has/had và động từ được chia ở dạng V3 trong bảng động từ bất quy tắc.

Vẽ khoảng thời gian sử dụng các thì trong tiếng Anh

Vẽ đường thời gian sử dụng thì là cách phân biệt các thì trong tiếng Anh vô cùng hiệu quả, dựa theo mốc thời điểm diễn ra sự việc, sự kiện nào đó. Để xác định thì nhanh hơn, bạn hãy vẽ khoảng thời gian sử dụng thì như sau:

Vẽ khoảng thời gian sử dụng các thì trong tiếng Anh

Vẽ sơ đồ tư duy các thì trong tiếng Anh

Các bước vẽ sơ đồ tư duy các thì trong tiếng Anh có thể được thực hiện như sau: Chuẩn bị, giấy, bút nhiều màu và vẽ theo sơ đồ kiến thức với key chính – key phụ, nhánh chính – nhánh phụ.

Ví dụ: như trên phân các nhánh thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai. Ở các nhánh nhỏ hơn sẽ là thể đơn, tiếp diễn, hoàn thành; nhỏ hơn nữa là các dạng khẳng định, phủ định, nghi vấn. Vẽ thêm các nhánh về phần kiến thức mở rộng.

Khi vẽ, hãy chú ý sắp xếp các nhánh theo logic để tiếp thu hiệu quả hơn, sử dụng màu đánh dấu các nhánh để tạo sự khác biệt và dễ nhớ hơn.

Kiên trì luyện tập 12 thì trong tiếng Anh

Để kỹ năng tiếng Anh của bạn ngày càng tốt hơn là phải kiên trì tập luyện. Bạn cần thường xuyên làm các bài tập và vận dụng trong thực tế để ghi nhớ cũng như hiểu rõ hơn về những thì này. Ban đầu bạn có thể sẽ cảm thấy khó khăn và dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, cứ kiên trì mỗi ngày một ít, chắc chắn bạn sẽ nắm vững tất cả những kiến thức này một cách thuần thục.

Thực hành trong giao tiếp với ứng dụng ELSA Speak

Ngoài ra, một trong những cách vô cùng hiệu quả để ghi nhớ các thì trong tiếng Anh là học cùng ứng dụng ELSA Speak. Phần mềm ELSA Speak sẽ tự phân tích giọng đọc của bạn, đối chiếu với giọng bản ngữ và chỉ ra lỗi phát âm sai trong từng âm tiết. Sau đó, người dùng sẽ được hướng dẫn chi tiết về khẩu hình miệng để phát âm đúng. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin nói tiếng Anh chuẩn và lưu loát hơn.

Luyện tiếng Anh giao tiếp

ELSA PRO Trọn Đời – GIẢM 84%

Giá gốc: 10.995.000Đ còn 1.805.000Đ
Nhập mã: VNJ24LT để nhận giá ưu đãi
 • Từ điển ELSA
 • Nội dung bài học cập nhật liên tục
 • 200+ chủ đề công việc và cuộc sống
 • 8,000+ bài học
 • 25,000+ bài luyện tập
 • Thời gian học KHÔNG GIỚI HẠN

Đặc biệt, ELSA Speak có hơn 25,000 bài luyện tập, +7,000 bài học với 192 chủ đề  với đầy đủ kỹ năng phát âm, nghe, nhấn trọng âm, hội thoại,… giúp việc học của bạn dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, người dùng được làm bài test đầu vào, hệ thống sẽ chấm điểm và chỉ ra những kỹ năng nào tốt, kỹ năng nào cần cải thiện. Từ đó, ELSA sẽ thiết kế lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu miễn phí từ cơ bản đến nâng cao. 

Bài tập thực hành 12 thì trong tiếng Anh

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc theo các thì trong tiếng Anh vừa học

 1. I (do) … my homework at the moment.
 2. They (go) … out now.
 3. This room (smell) … terrible.
 4. He (go) … on a business trip tomorrow
 5. He (always sleep) …  in class.

Bài 2: Chia thì đúng của động từ trong ngoặc

 1. Nam usually (go) to school by bus.
 2. I (get) up at 7.30 yesterday morning.
 3. We (sell) our car because we needed some money.
 4. … she ever (be) in Tokyo?
 5. What … Nam (do) now?
 6. I (study) for my next exam. So please keep silent.
 7. Water (boil) at 100 C degrees.
 8. John usually (play) badminton with his father.
 9. Now Ron (phone) Jill again. It (be) the fourth time he (phone) her this evening.
 10.  It (rain) now. It (begin) raining two hours ago. So, it (rain) for two hours.
 11.  … you (hear) anything from Tim since New Year Eve?
 12.  … it (rain)? She always (ask) me.
 13.  … you (go) out last night?

Đáp án chi tiết

Bài 1:

 1. am doing
 2. are going
 3. smells
 4. is going
 5. is always sleeping

Bài 2:

1. Goes8. Plays
2. Got9. Is phoning, is … phones
3. Sold10. Is raining, began, has been raining
4. Has … been11. Have … heard
5. Is … doing12. Is … raining, asks
6. Am studying13. Did … go
7. Boils

Các thì trong tiếng Anh được ELSA Speak đề cập ở trên là tổng hợp những thì quan trọng, được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp cũng như văn phạm. Do đó, hãy cố gắng dành thời gian ôn tập và vận dụng thật tốt những kiến thức này để tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh nhé!

Các câu hỏi thường gặp:

1. 12 thì trong tiếng Anh là gì?

Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành, thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai hoàn thành, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

2. Cách chia động từ ở các thì

Thì hiện tại chia động từ V1, thì quá khứ chia động từ  V2, thì tương lai chia will + V1, thì tiếp diễn chia động từ V_ing, thì hoàn thành chia động từ V3.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RELATED POSTS
Top 7 ứng dụng học tiếng Anh cho bé tốt nhất hiện nay

Top 7 ứng dụng học tiếng Anh cho bé tốt nhất hiện nay

Mục lục hiện 1. App học tiếng Anh cho bé ELSA Speak 2. Ứng dụng học tiếng Anh cho bé LearnEnglish Kids 3. Ứng dụng học tiếng Anh cho bé Gus on the Go 4. App học tiếng Anh cho bé Teach Kids Languages 5. Phần mềm học tiếng Anh cho trẻ em Pacca Alpaca […]

Top 10 từ điển tiếng Anh đầy đủ nhất từ cơ bản đến nâng cao [Cập nhật 2024]

Top 10 từ điển tiếng Anh đầy đủ nhất từ cơ bản đến nâng cao [Cập nhật 2024]

Người yêu tiếng Anh sử dụng từ điển nào? Loại từ điển Anh – Việt nào phù hợp cho trình độ từ căn bản đến nâng cao?

Các trò chơi tiếng Anh giúp bé tăng tư duy, tăng khả năng tương tác

Các trò chơi tiếng Anh giúp bé tăng tư duy, tăng khả năng tương tác

Mục lục hiện 1. Các game học tiếng Anh giúp luyện kỹ năng nghe cho bé 2. 1. Trò chơi Simon says 3. 2. Trò chơi truyền miệng – Word of Mouth 4. 3. Game học tiếng Anh Call My Bluff 5. Các trò chơi tiếng Anh luyện kỹ năng nói cho bé 6. 4. […]

ELSA Pro trọn đời
ELSA Pro trọn đời

Giá gốc: 10,995,000 VND

2,195,000 VND

Nhập mã VNJ24LT giảm thêm 390K

Mua ngay
ELSA Pro 1 năm
ELSA Pro 1 năm

Giá gốc: 1,095,000 VND

985,000 VND

Nhập mã OP30 giảm thêm 30K

Mua ngay
Siêu sale tháng 7 - Giảm 84%
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com